Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kollektivavtalets försäkringar ger extra trygghet på och utanför arbetsplatsen

Om du arbetar på en skola med kollektivavtal så har du en rad extra försäkringar som Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram. Försäkringarna ger en trygghet inför händelser som kan inträffa på eller utanför arbetsplatsen. Du kan få extra pengar om du råkar ut för sjukdom eller olycka, men tänk på att du själv måste ansöka om pengarna.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbets­givaren. Kollektivavtalen skiljer sig lite beroende på om du arbetar på en kommunal, fristående eller statlig skola. Men i alla centrala kollektivavtal ingår följande försäkringar:

Läs exempel: Då kan du få ersättning

Kan du få ersättning om du ramlar i pulkabacken, cyklar omkull eller blir hotad av en elev? Lärarnas Riksförbunds expert ger svar. Hos Min Trygghet hittar du fler exempel på hur det kan se ut i verkligheten. Läs om idrottsläraren Eva som råkade ut för en trafikolycka, gymnasieläraren Ida som drabbades av bröstcancer och kemiläraren Roger som bröt benet på fritiden.

AGS — avtalsgruppsjukförsäkringen

AGS kompletterar den lagstadgade sjukpenningen samt aktivitets- och sjukersättningen om du drabbas av arbetsoförmåga vid exempelvis sjukdom eller olycksfall. Normalt börjar din ersättning från AGS betalas ut efter 90 dagar.

Du måste dock ansöka om ersättningen. Är du kommunalt anställd så ansöker du om ”dagersättning AGS-KL” hos AFA. Är du privat­anställd med ITP så ansöker du om ”ITP:s sjukpension” från Alecta.

Ersättningen är cirka 10 procent av lönen fram till sjuk­skrivningsdag 360. Detta gäller upp till en årsinkomst på under 7 ½ prisbasbelopp. (Motsvarar 28 437 kronors månadslön år 2018.) Om du är kommunalt anställd och tjänar mer än så, betalar arbetsgivaren sjuklön för inkomstbortfallet över taket på 7 ½ prisbasbelopp. Är du privatanställd så får du i stället pengar för inkomstbortfallet över taket från ITP sjukpension.

Om Försäkringskassan efter en längre tids sjuksrivning beslutar att ge dig aktivitets- eller sjukersättning, kan du också ansöka om månadsersättning från AGS.

Som längst betalas ersättningen från AGS ut tills du fyller 65 år.

För att få reda på vilken ersättning du har rätt till, kan du kontakta din arbetsgivare eller din lokala fackliga företrädare.

TFA — trygghetsförsäkring vid arbetsskada

TFA kan ge dig ersättning vid olycksfall i arbetet, arbetssjukdom, smittsam sjukdom eller färdolycksfall.

En färdolycka är ett olycksfall som skett när du färdats mellan arbetsplats och bostad. Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat i olyckan, är det dock inte TFA utan trafikförsäkringen som kompletterar sjukpenningen eller andra lagstadgade ersättningar.

TFA kan ge dig både ersättning för kostnader du haft och ersättning för inkomstförluster, även framtida sådana. Ersättning lämnas även vid dödsfall och för begravningskostnader.

TFA kan lämna ersättning även om det som du drabbats av ännu inte är klassat som arbetsskada av Försäkringskassan. Därför är det mycket viktigt att du anmäler din arbetsskada, ditt olycksfall eller andra allvarligare tillbud. Du ska göra anmälan på två olika ställen: På Försäkrings­kassans sida ”Anmäl arbetsskada” och till AFA.

TGL — tjänstegrupplivförsäkring

Om du som försäkrad avlider före pensioneringen kan TGL betala ersättning till dina efterlevande. Det sker i form av ett engångs­belopp som är skattefritt. Ersättningen består av ett grundbelopp och barntillägg. Ersättningen från TGL beräknas på prisbasbeloppet.

I första hand betalas ett grundbelopp ut till den person som är förmånstagare. Ju yngre den avlidne är, desto mer pengar. Störst är ersättningen om den avlidne är mellan 18 och 54 år gammal. Därefter sjunker summan varje år.

Om du är kommunalt anställd gäller försäkringen till och med 66 års ålder. Om du är anställd på friskola gäller försäkringen vanligen till och med 69 års ålder.

Av din försäkring framgår vem som är förmånstagare, det vill säga vem som får ersättningen. Genom att skriva ett särskilt förmåns­tagarförordnande, kan du som försäkrad bestämma att en annan person ska få pengarna. Är du osäker på var du ska vända dig, kan fråga din arbetsgivare.

Om du som försäkrad har barn under 20 år, får vart och ett av dina arvs­berättigade barn ett barntillägg.

Avtal om pensionsförsäkring

Dessutom finns på alla avtalsområden avtal om tjänstepension, till exempel:

  • Kommun, region, landsting: Avgiftsbestämd ålderspension (AKAP-KL/KAP-KL)
  • Privat sektor: Industrins och handelns tilläggspension (ITP)
  • Stat: Statlig tjänstepension, PA16

Mer information om din tjänstepension hittar du via länkarna ovan samt här.

Avtal om trygghet och omställning vid arbetslöshet

I dag finns också trygghets- och omställningsavtal på samtliga avtalsområden:

  • Omställningsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunalförbund och företag som är medlemmar i Pacta (KOM-KL)
  • Trygghetsavtal för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv (TRR)
  • Det statliga omställningsavtalet (TSN)

Mer information om omställningsavtal kan du läsa här.

Vad är ett prisbasbelopp (PBB)?

Prisbasbeloppet följer förändringarna i konsumentpriserna (inflationen). Det används för att beräkna inkomsttaket i bland annat allmän sjukförsäkring och föräldraförsäkring. År 2018 är pris­bas­beloppet 45 500 kr.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-18 11.42

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg