Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Historik kollektivavtalade försäkringar

Ända sedan början av 1900-talet har parter på arbetsmarknaden tecknat avtal och skött sina mellanhavanden utan inblandning av vare sig riksdag eller regering.

Parterna agerar i en anda av samförstånd, som bland annat grundas på insikten att tillväxt, välstånd och en samhällsekonomi i balans är av gemensamt intresse.

Förutom att parterna tecknar kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor, lön och samverkan/utveckling, har det tecknats avtal om försäkringar, tjänstepensioner och omställning.

Konstruktionen av dessa separata avtal är att de bygger på och kompletterar förmåner som redan finns i lagstiftningen. Dessa avtal tecknas i allmänhet vid andra tillfällen än de regelbundet återkommande avtalsrörelserna gällande allmänna anställningsvillkor och lön. De är inte heller tidsbegränsade på samma sätt som de vanliga löne- och villkorsavtalen.

På detta sätt har de anställda kommit i åtnjutande av värdefulla förmåner, som tillsammans med förmåner i de allmänna anställningsvillkoren som härom året värderades till 80.000 kr per anställd och år!

Historik

1901 års lag om försäkring vid olycksfall i arbetet innebar, att en arbetstagare för första gången kunde få ersättning för en arbetsskada, utan att behöva bevisa att arbetsgivaren varit vållande.

1913 fattades riksdagsbeslut om vår första folkpension. Pensionsåldern sattes till 67 år.

1917 bildades Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (SPP). Den första pensionsplanen omfattade ålders- och änkepension. Pensionsåldern sattes till 62 år för män och 57 år för kvinnor.

1955 kom lag om obligatorisk sjukförsäkring.

1960 infördes Allmän tilläggspension (ATP).

1960 tecknade Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska industritjänstemannaförbundet (SIF) och Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) avtal om Industrins och handelns tilläggspension (ITP). ITP-planen skulle administreras av SPP.

1974, i september, började den första, centralt tecknade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFY) att gälla. Det var en överenskommelse mellan SAF, Landsorganisationen i Sverige (LO) och Privattjänstemannakartellen (PTK).

1999 började ett nytt, skattefinansierat pensionssystem att gälla. 

2007 träffade Svenskt Näringsliv och PTK avtal om en ny ITP-plan. Ålderspensionen i ITP 1 är avgiftsbestämd till skillnad från ITP 2, som är förmånsbestämd.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-14 13.04