Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Professionsvillkor

Läraryrket är en profession – en yrkeskår med ett särskilt definierat samhällsuppdrag. Uppdraget har sitt stöd i speciell lagstiftning och är omgärdat av bestämmelser om vilka som får utöva yrket och vilka åligganden och ansvarsåtaganden som ligger i professionen.

Att vara professionell betyder rent språkligt inget mera än att man utövar en viss syssla mot betalning.

Motsatsen är att vara amatör, den som älskar. Amatören kan mycket väl utföra samma saker som de professionella, fast utan ekonomisk ersättning. När man talar om en profession i samhällslivet, menar man dock något helt annat.

Vissa bestämda yrkesgrupper, av särskilt stor betydelse för samhället,
anses utgöra professioner och är ofta också legitimationsyrken.

Vad är en profession?

Det finns speciella rekvisit som ska vara uppfyllda för att en grupp ska erkännas som en profession. När så är fallet, förväntas denna grupp leva upp till särskilda ansvarstaganden för sin verksamhet.

Å andra sidan tillerkänns en profession vissa särskilda rättigheter i motsvarande mån.

Vilka ingår i lärarprofessionen?

En profession består per definition av de individer som uppfyller kriterierna för att upptas i professionen. Därmed är det självklart att
lärarprofessionen inte kan innefatta andra än utbildade, behöriga och framöver också legitimerade lärare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-18 14.23

”Både lärare och annan skolpersonal är ofta medvetna om vad det finns för behov, men resurserna finns alldeles för sällan. Så att göra en sån här skyndsam utredning är bra men då måste man också tills...