Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Facklig ledighet

Som fackligt förtroendevald har du rätt till ledighet för att arbeta fackligt. Detta regleras i förtroendemannalagen, FML. För att FML ska gälla på din arbetsplats, krävs det att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal med Lärarnas Riksförbund.

Lagen skiljer på rätten till ledighet i sig och rätt till betald ledighet. Rätt till betald ledighet har du för fackligt arbete som gäller den fackliga verksamheten på din egen arbetsplats och i sådana frågor där du företräder dina medlemmar.

Du har rätt att få ledigt från ditt arbete, i den omfattning som ditt fackliga uppdrag kräver men ledigheten ska ha skälig omfattning.

Det är förhållandena på arbetsplatsen som bestämmer vad som är skäligt. Företräder du många medlemmar har du rätt till mer ledighet, men även andra faktorer spelar in. Grundtanken i lagen är att fackförbundet och arbetsgivaren ska komma överens om hur mycket ledighet du ska få och när du ska vara ledig för att utföra ditt fackliga uppdrag.

Det är de lokala parterna som har bäst kännedom om förhållandena på arbetsplatsen.

Kollektivavtalet kan reglera rätten till ledighet

Det som angetts ovan är vad som gäller enligt lag, annat kan gälla enligt kollektivavtal. För anställda inom kommun och landsting gäller det centrala kollektivavtalet AFF/LAFF som bland annat innehåller en schablon för beräkningen av den betalda ledigheten.

Mer om ledighet för fackliga uppdrag

Läs mer i förtroendemannalagen, FML.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07 11.20

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin