Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Föräldraledighet

I Sverige har vi mycket generösa möjligheter att vara lediga för att vara tillsammans med våra barn. Det finns olika typer av ledighet i samband med att du blir förälder.

När ska du berätta att du ska vara föräldraledig?

Om du vill vara föräldraledig ska du anmäla det till din arbetsgivare senast två månader innan du har tänkt påbörja föräldraledigheten. Om du vill vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning ska du anmäla det senast en vecka innan. Det gäller dock inte när du vabbar, alltså är hemma för vård av sjukt barn.

Men om du är anställd av en kommun eller ett landsting ska du anmäla föräldraledighet till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början.

När ska du berätta att du vill börja jobba igen?

Du ska berätta för din arbetsgivare att du har tänkt börja arbeta igen senast en månad innan du kommer tillbaka. Det gäller om föräldraledigledigheten skulle ha varat längre än en månad, annars kan du återgå i arbete direkt.

Arbetsgivaren får inte missgynna dig

Arbetsgivaren får inte missgynna en arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Fråga Försäkringskassan om föräldraledighet

Om du undrar något som rör föräldraförsäkringen ska du kontakta Försäkringskassan.

 

Olika lagar reglerar föräldraledigheten

  • Rätten att vara ledig från jobbet för att ta hand om barn regleras i föräldraledighetslagen.
  • Hur mycket ersättning du får regleras i socialförsäkringsbalken.
  • Vissa bestämmelser i diskrimineringslagen och semesterlagen har också betydelse för den som ska vara ledig.

Kollektivavtal kan ge högre ersättning

Många kollektivavtal ger bra förmåner för föräldrar. De kan fylla på ersättningen från Försäkringskassan med ytterligare 10 procent av inkomstbortfallet för en viss del av ledigheten.  

Vem räknas som förälder?

Som förälder räknas biologisk förälder, rättslig vårdnadshavare, fostermor, fosterfar och stadigvarande sambo med förälder. 

Olika former för föräldraledighet

Mammaledighet – rätt till ledighet för en kvinnlig arbetstagare sju veckor före beräknad tidpunkt för förlossning och sju veckor efter förlossning och för att amma barnet.

Hel ledighet med eller utan föräldrapenning – rätt till ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller för tid därefter under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning.

Delledighet med föräldrapenning – rätt till ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med allt från tre fjärdedelar till en åttondel medan föräldern har föräldrapenning i motsvarande omfattning.

Delledighet utan föräldrapenning – rätt till ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år.

Ledighet med tillfällig föräldrapenning – rätt till ledighet för en arbetstagare för att tillfälligt vårda barn. Avser t.ex. ledighet för att vårda barn som inte har fyllt tolv år i samband med sjukdom eller smitta hos barnet.

Ledighet med vårdnadsbidrag - rätt till hel eller halv ledighet för förälder till ett barn för vilket lämnas vårdnadsbidrag.

Ledighet för kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar – rätt till ledighet om omplacering inte är möjlig och ledighet krävs för att skydda kvinnans hälsa och säkerhet, dock utan bibehållna anställningsförmåner. Rätten till ledighet i denna situation för kvinnlig arbetstagare som väntar barn gäller endast från och med den sextionde dagen före beräknad tidpunkt för förlossning.      

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Ingrid Lindholm

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-28 09.52

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin