Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Jämställdhetsanalys av löner

För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart tredje år kartlägga och analysera kvinnors och mäns löner.

”Jämställdhetsanalys av löner” är ett samlingsbegrepp för de krav som lagen uppställer på lönekartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.

Med anledning av en motion som framställdes vid Lärarnas Riksförbunds kongress 2008 beslöt förbundsstyrelsen att ge kansliet i uppdrag att i förbundets utbildningar inarbeta moment som ska ge ombuden kunskaper inom området lönekartläggning och arbetsvärdering. I uppdraget ingår också att utarbeta denna promemoria med råd och riktlinjer angående lönekartläggning.

Promemorian är indelad i två huvudsakliga delar.

  • Den första delen i avsnitt 2 behandlar jämställdhetsanalys av löner i praktiken - Vilka krav uppställer lagen och hur är det tänkt att dessa krav ska tillämpas i praktiken?
  • Den andra delen, i avsnitt 4, behandlar jämställdhetsanalys av löner kopplad till Lärarnas Riksförbunds löneavtal och lönepolicy. Hur kan Lärarnas Riksförbund arbeta för att jämställdhetsanalys av löner ska få positiva konsekvenser för medlemmarna och hur kan man undvika negativa konsekvenser?

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-03 16.26

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld