Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärares löner

Sedan 1996 har svenska lärare individuella och differentierade löner.

I ett individuellt och differentierat lönesystem är det arbetsgivaren, i form av en lönesättande chef, som bestämmer individens lön för ett år i taget.

Beslutet om nya löner kan föregås av förhandlingar och lönesamtal, men till sist är det ändå alltid arbetsgivaren som bestämmer. För den enskilde är det i praktiken oftast fråga om att man får ett skriftligt meddelande om vilken ny lön eller vilken löneökning man fått.

Påverka lönen

Den individuella lönesättningen syftar till att möjliggöra för läraren att påverka sin egen lön och löneutveckling, genom att utföra ett gott arbete.

Alla löneavtal innehåller överenskommelser om vad som ska bedömas och belönas i samband med den årliga lönesättningen. Det är helt avgörande för om lönesystemet ska fungera eller ej, att både den lönesättande chefen och den lönesatta läraren är medvetna om vad som ska bedömas.

Avsikten är att lönesamtalet ska vara ett samtal om hur läraren har motsvarat beskrivningen i löneavtalet under året, och vilken ny lön som därför kan vara korrekt och rimlig.

Erfarenheterna visar att det är mycket som behöver förbättras, när det gäller hur lönesättningen av lärare fungerar. Alldeles för många lärare vittnar om att de inte alls ser någon koppling mellan arbetsinsatser och löneutveckling. Lönesamtalen fungerar dåligt på många håll, eller uteblir helt. Många lärare saknar förtroende för både lönesättningen och sina lönesättande chefer.

Historisk fakta

Folkskolereformen 1842 innebar ett delvis förstatligande av skolsystemet i Sverige, och lärarnas löner reglerades genom statliga myndighetsbeslut.

Inte förrän under 1960-talet blev det tillåtet för offentligt anställda att teckna kollektivavtal.

Fram till mitten av 1990-talet hade de flesta lärare i Sverige ett lönesystem som var normerat och centralt reglerat. Sedan 1996 har svenska lärare i stället individuella och differentierade löner.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-20 14.11

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Relaterade sidor

Nomineringen till årets språkliga eldsjäl har öppnat! Läs mer om Tiyodora - förra årets vinnare av priset - i artikeln i Skolvälden. Har du en kollega som ger det lilla extra i sin lärarroll och som...