Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ett fungerande lönesystem för lärare

De allmänna lönenivåerna för alla lärargrupper måste höjas. Lönerna behöver ligga i spannet mellan 35 000 och 70 000 kr per månad.

För att lönevillkoren för lärare ska vara godtagbara, är det tre förhållanden som behöver åtgärdas.

Höjda lärarlöner

För det första måste de allmänna lönenivåerna för alla lärargrupper höjas till rimliga nivåer. Lönerna behöver ligga i spannet mellan 35 000 och 70 000 kr per månad.

Möjligheter till löneutveckling

För det andra måste möjligheterna till löneutveckling vara tillräckliga, vilket innebär att lönespridningen måste bli mycket större.

Idag är lönespridningen bland lärare ungefär 35 %. Den skulle behöva vara minst 100 %. Det skulle alltså betyda att en lärare normalt kan räkna med att fördubbla sin lön under ett helt yrkesliv. Detta är helt normala förhållanden bland övriga högutbildade tjänstemannagrupper.

En liten lönespridning innebär att man har i stort sett samma lön under ett helt yrkesliv. Yrken med liten lönespridning har i allmänhet låga lönenivåer och låg status. Sådana yrken är därmed också mindre attraktiva för unga begåvade personer, precis det som måste åtgärdas när det gäller läraryrket i Sverige.

Man kan ibland höra att en ökad lönespridning är detsamma som större orättvisor mellan lärare. Det är inte alls en fråga om rättvisa. Det finns förstås inget egenvärde i att lärare ska ha olika hög lön. Saken handlar endast om vilka möjligheter till löneutveckling som ett yrke ska erbjuda.

Kvalitet på individuella lönesättningen

För det tredje måste den individuella lönesättningen hålla en tillräckligt hög kvalitet, så att den framstår som trovärdig bland lärarna.

Detta behöver bli föremål för ytterligare avtalsreglering i kommande förhandlingar. Det är tydligt att de regleringar som funnits i löneavtalen under åren, inte är tillräckliga.

Det motiverade missnöje som finns över hur lönesättningen fungerar, urholkar med tiden systemets legitimitet. Den som tror att det individuella lönesystemet innebär fördelar för verksamheten, måste vara beredd att satsa på att få det att fungera.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 10.00

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Relaterade sidor

”Vi tre är eniga om att det krävs ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsätt...