Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärarlönelyftet — den statliga lärarlönesatsningen 2016

Regeringen har fattat beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför tre miljarder per år för att höja lärares löner.

En del kan uppleva problem att spela upp med webbläsare Firefox äldre än V48.0.1.

Statsbidragsförordningen, som beslutades i februari 2016, anger ramar för hur satsningen ska användas men vissa beslut kring genomförandet måste fattas hos respektive skolhuvudman.

Det innebär att du som medlem i Lärarnas Riksförbund behöver få information om satsningen för att, med stöd av dina fackliga ombud och förbundet i övrigt, kunna förstå och bevaka dina möjligheter att komma i fråga för höjd lön.

Vad innebär lärarlönesatsningen?

  • Tre miljarder på årsbasis avsätts till skolans huvudmän för att höja lärares löner.
  • Medlen fördelas till huvudmännen via ett statsbidrag som är frivilligt för huvudmännen att söka och som administreras och följs upp av Skolverket. Mellan 51 500 och 72 000 personer berörs av satsningen.
  • Den genomsnittliga löneökningen bland berörda lärare ska ligga mellan 2 500 och 3 500 kronor.
  • Maximalt 10 procent av medlen får avsättas för löneökningar till förskollärare som undervisar i förskolan och till fritidspedagoger som undervisar i fritidshemmet

Läs mer om innehållet i lärarlönesatsningen här »

Lärarnas Riksförbund välkomnar reformen

Vi välkomnar reformen, även om den inte fullt ut motsvarar det som förbundet arbetat för. Lärarnas Riksförbund kommer därför att fortsätta arbeta hårt för en löneuppvärdering för alla lärare samt för att lärare inom vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare ska omfattas av statliga lönesatsningar. Läs mer om vad Lärarnas Riksförbund anser om lönesatsningen »

Vad händer nu?

  • Den statsbidragsförordning som formellt reglerar lärarlönesatsningen beslutades i februari av regeringen.
  • Det som återstår på nationell nivå är att Skolverket ska ta fram tillämpningsföreskrifter för det praktiska genomförandet. Dessa föreskrifter beräknas bli klara under sommaren 2016, så att huvudmännen från och med hösten 2016 kan börja rekvirera pengar från Skolverket för lönehöjningar.
  • Förbundets kommunföreningar, särskilda föreningar och ombudsmän kommer att få särskild information kring hur det lokala arbetet med anledning av satsningen ska bedrivas.
  • Mer detaljerad information om hur lönesatsningen ska hanteras lokalt kommer att ges när Skolverkets tillämpningsföreskrifter är beslutade.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Peter Henriksson

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25 10.07

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld