Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärarlönelyftet: Så tycker Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund välkomnar reformen, även om den inte fullt ut motsvarar det som förbundet arbetat för.

Förbundet kommer därför att fortsätta arbeta hårt för en löneuppvärdering för alla lärare samt för att lärare inom vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare ska omfattas av statliga lönesatsningar.

Lärarlönesatsningen, tillsammans med karriärstegsreformen, innebär att staten tillför drygt 4,5 miljarder kronor per år till den totala lönesumman för landets lärare, vilket är unikt i förhållande till andra yrkesgrupper.

Beroende på hur huvudmännen fördelar medlen kommer reformen att räcka till mellan 51 000 och 72 000 lärare jämfört med de 17 000 lärare som omfattas av en fullt utbyggd karriärstegsreform. Det kommer på sikt att påverka alla lärares löner i rätt riktning.

Lärarlönesatsningen är en bekräftelse på vad förbundet länge hävdat, nämligen att de ansvariga - huvudmännen i kommunal och privat sektor - inte lyckats skapa en rimlig lönebild för lärare eller tillräckliga lönemässiga incitament för att utvecklas som lärare och göra karriär ”i yrket”.

Lärarlönesatsningen ska inte innebära mindre löneökningar för dem som inte får ta del av den statliga lönesatsningen. Satsningen innebär istället ett tillskott på 3 miljarder kronor på årsbasis till den totala lönesumman för lärarna. Regelverket anger att löneökningarna inom lärarlönesatsningen ska vara utöver ökningar inom ramen för ordinarie lönerevision.

Den modell regeringen valt innebär, i likhet med karriärstegsreformen, att vissa lärare premieras. Det kan förstås aldrig bli fullt ut rättvist men förbundet anser att alternativet, det vill säga att säga nej till lönesatsningen, inneburit att vi riskerat gå miste om tre miljarder kronor till lärarnas totala lönesumma. Ett sådant ställningstagande hade varit svårt att försvara.

Från Lärarnas Riksförbunds sida ska vi nu ligga på och uppmuntra varje huvudman att ta chansen att höja lärarlönerna med hjälp av de statliga medlen.

Förbundet anser bland annat att satsningen ska användas till permanenta höjningar av lärarnas fasta löner. Det ska inte vara ett lönetillägg eller ersättningar för tillfälliga projekt utan en permanent löneökning för de lärare som omfattas.

För att reformen ska vinna legitimitet i hela lärarkåren är det också oerhört viktigt att riktlinjer och kriterier följs, när medlen fördelas. Huvudmannen måste också ha ett tydligt, transparent system för fördelningen.

Stödmaterial för ombud

Du måste logga in som ombud för att ta del av materialet

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Linder

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-27 10.29

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld