Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lönesättning av lärare

Från och med 1996 har svenska lärare individuella och differentierade löner.

I ett individuellt och differentierat lönesystem är det arbetsgivaren, i form av en lönesättande chef, som bestämmer individens lön för ett år i taget.

Beslutet om nya löner kan föregås av förhandlingar och lönesamtal, men till sist är det ändå alltid arbetsgivaren som bestämmer. För den enskilde är det i praktiken oftast fråga om att man får ett skriftligt meddelande om vilken ny lön eller vilken löneökning man fått.

Den individuella lönesättningen syftar till att möjliggöra för läraren att påverka sin egen lön och löneutveckling, genom att utföra ett gott arbete.

Alla löneavtal innehåller överenskommelser om vad som ska bedömas och belönas i samband med den årliga lönesättningen. Det är helt avgörande för om lönesystemet ska fungera eller ej, att både den lönesättande chefen och den lönesatta läraren är medvetna om vad som ska bedömas.

Avsikten är att lönesamtalet ska vara ett samtal om hur läraren har motsvarat beskrivningen i löneavtalet under året, och vilken ny lön som därför kan vara korrekt och rimlig.

Erfarenheterna visar att det är mycket som behöver förbättras, när det gäller hur lönesättningen av lärare fungerar. Alldeles för många lärare vittnar om att de inte alls ser någon koppling mellan arbetsinsatser och löneutveckling. Lönesamtalen fungerar dåligt på många håll, eller uteblir helt. Många lärare saknar förtroende för både lönesättningen och sina lönesättande chefer.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 10.03

Relaterade sidor

Är din kollega nästa vinnare av Guldäpplet? Ta dig en funderare – kanske finns det en tänkbar vinnare av utmärkelsen i din närhet, kanske på din skola? Eller är det din gamla kompis från lärarutbildni...