Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Lönesystem

Med lönesystem menas de konstruktioner, regler eller rutiner som syftar
till att fastställa vilka löner som ska betalas ut till de arbetstagare
som omfattas av systemet, till exempel ett visst löneavtal.

Det enklaste tänkbara systemet är i så fall att arbetsgivaren helt enkelt bestämmer vilken lön var och en av de anställda ska ha. Från detta ytterläge finns alla tänkbara varianter av lönesystem, där några kan vara utomordentligt finkalibriga och komplicerade.

Folkskolereformen 1842 innebar ett delvis förstatligande av skolsystemet i Sverige. Det mesta av skolverksamheten utfördes av lokala socknar, städer eller landskommuner, men styrdes av statligt fastställda regelverk. På samma sätt reglerades även lärarnas löner genom statliga myndighetsbeslut.

Olika lärarkategorier hade olika löneplaner, med tillägg för erfarenhet i yrket och extra arbetsuppgifter.

Inte förrän under 1960-talet blev det tillåtet för offentligt anställda att teckna kollektivavtal. Därefter fastställdes lärarlönerna efter förhandlingar, men fortfarande på central, statlig nivå och gemensamt för alla lärare i hela landet.

Fram till mitten av 1990-talet hade de flesta lärare i Sverige ett lönesystem som var normerat och centralt reglerat. Det byggde på lönetariffer, där var och en i ett tabellverk kunde slå upp vilken lön som gällde, utifrån ett begränsat antal parametrar, som utbildning, lärarkategori, skolform och antal år i yrket.

Från och med 1996 har svenska lärare i stället individuella och differentierade löner. De individuella lönerna fastställs för ett år i taget genom arbetsgivarbeslut eller lokala förhandlingar. Centrala avtal reglerar ungefär hur stora löneökningar som kan få fördelas mellan lärarna, men innebär inga garantier för individen om en viss löneökning.

Därmed har lärare i Sverige nu samma lönesystem som nästan alla andra grupper på arbetsmarknaden. Lärare i andra jämförbara länder har däremot i allmänhet kvar lönesystem som liknar de svenska före 1996.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13 10.12

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Relaterade sidor