Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Problemet med alltför låga lärarlöner

All forskning på området visar att ett lands långsiktiga konkurrenskraft i hög grad kommer att bero på kvaliteten i landets allmänna utbildningsväsende.

Ju bättre vi lyckas utbilda varje årskull nya barn och ungdomar, desto bättre blir förutsättningarna för att bibehålla en god välfärd för alla medborgare på lång sikt.

Forskningen är också ense om att kvalitet i utbildningen i stort sett bara är beroende av en enda insatskomponent, nämligen lärarna.

Ett ganska litet och hårt konkurrensutsatt land som Sverige är i hög grad beroende av att de allra bäst lämpade ungdomarna i varje årskull vill välja läraryrket, framför andra tänkbara karriärval.

För att det ska bli så, måste läraryrket framstå som ett i alla avseenden mycket attraktivt karriärval. Villkoren i arbetet måste vara tillräckligt förmånliga ur många synvinklar.

Det är uppenbart att svenska lärare har alldeles för låga löner för att villkoren ska leva upp till kraven på läraryrkets attraktivitet, i konkurrens med andra kvalificerade yrkesområden.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 14.32

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld