Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vad tjänar lärare?

En lärare tjänar mellan
27 000 och 41 000 kronor per månad. Det är alldeles för lite. Högre ingångslöner och bättre lönekarriär är ett måste för yrkets attraktivitet.

Med tanke på det ansvar och den utbildning en lärare har vore det naturligt med en avsevärt mycket högre lönenivå än den vi ser idag. Vi kan visserligen se att bristen på behöriga lärare för med sig högre ingångslöner men fortfarande är lönerna alltför låga. Även lönespridningen, som ett mått på möjlig lönekarriär, är alldeles för låg.

Attraktiva ingångslöner och en lönespridning som faktiskt ger möjligheter till lönekarriär är några av de avgörande faktorerna vi ser för att öka intresset för rollen som lärare och Studie och Yrkesvägledare.

Ingångslönerna behöver ligga över 30 000 kr/mån. En rimlig lönespridning borde föra med sig ett lönespann på upp till runt
70 000 kr/mån. Detta för att lönekarriären ska framstå som tillräckligt intressant.

Löneskillnaderna mellan olika lärargrupper har successivt minskat under flera decennier och är nu mindre än vad som motiveras av skillnader i utbildningarnas omfattning.

Geografiska löneskillnader

Vissa geografiska löneskillnader kan utläsas ur lönestatistiken.

Stockholmsregionen har ett högre löneläge än resten av landet. Övriga storstäder utmärker sig däremot inte med högre lärarlöner, snarare tvärtom. Både Göteborg och Malmö har relativt låga löner.

Orter med lärarutbildning har ofta ett lågt löneläge, möjligen som resultat av att arbetsgivare där har ganska lätt att rekrytera lärare.

Privatanställda lärares löner är generellt lägre än kommunalt anställda, även om det finns lysande undantag hos ett fåtal arbetsgivare.

Du hittar mer information om lönestatistik här.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-28 13.05

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

”Vi tre är eniga om att det krävs ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsätt...