Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Att genomföra lönesamtalet

Kom förberedd till ditt lönesamtal och var beredd på att förklara och motivera dina argument. Ställ även krav att din lönesättande chef gör detsamma.

Under lönesamtalet går ni igenom hur du har presterat utifrån de kriterier ni har för lönesättning på arbetsplatsen. Försök argumentera lugnt och förhåll dig prestigelöst till samtalet. Visa att du menar vad du säger men var även noga med att lyssna på din chef. Om du inte håller med din chef förklara varför.

Ett sätt att skapa en känsla av att du lyssnar och bryr dig om motpartens argument är att först ge en bekräftelse på något denne har sagt innan du vänder och förklarar hur du tänker annorlunda. Till exempel ”du har en poäng i det du säger, samtidigt … ”.

Återkoppla till utvecklingssamtal

Återkoppla gärna till det utvecklingssamtal ni har haft för att kunna bedöma hur det blev. Beskriv vilka krav dina nuvarande arbetsuppgifter ställer på dig och hur väl du anser att du har uppfyllt kraven. Tala även om vad i din kompetens du skulle vilja förbättra.

Försök sätta dig in i din lönesättande chefs bedömning. Dina argument bör ligga i linje med dennes krav och behov. Försök säkerställa att du och din chef "talar samma språk". Stäm av att du och din chef är överens om hur din framtid ska se ut. Om ni inte är överens om något, be din chef att förklara hur denne ser på frågan och notera argumenten.

Skulle det vara så att ni kommer överens om att du ska få något utanför lönerevisionen eller att du ska prioriteras nästa revision bör du ha detta skriftligt.

Välj ut tre huvudargument för löneförhöjning som du använder under ditt samtal. Argumenten bör vara så konkreta som möjligt. Använd inte argumentet att du är bra på ditt jobb utan att precisera varför. Avsluta med en summering där du lyfter fram dina tre huvudsakliga argument igen.

Lön på längre sikt

Försök att inte upprepa dina huvudsakliga argument om och om igen under lönesamtalet. Ett argument riskerar att förlora i värde om det upprepas alltför många gånger.

Även om du inte når den löneutveckling du önskat kan du och din lönesättande chef vara eniga i många andra saker. Ibland kan man till och med vara överens om att löneläget är något lågt. I dessa fall kan du försöka prata om lön på längre sikt. Ta till exempel ett tre års perspektiv och försök hitta en gemensam målbild. Fråga även vad du behöver göra för att nå en viss löneutveckling.

Skulle du inte få någon löneökning alls eller få en väldigt låg löneökning kan du ta hjälp av Lärarnas Riksförbund med att upprätta en handlingsplan för din framtida löneutveckling. Handlingsplanen ställer krav på både dig och din arbetsgivare.

Fyra saker du inte bör göra i ett lönesamtal

  1. 1. Ställ inte ultimatum om att säga upp dig om du inte verkligen menar det.
  2. 2. Peka inte ut andra personer i syfte att få dig att framstå som bättre än någon annan.
    3. Använd inte känslor som argument. Känsloargument kan fungera om de bygger vidare på redan sakliga argument men var försiktig med att använda känslor som dina huvudsakliga argument.
  3. 4. Avbryt inte den du pratar med. Låt den du talar med prata till punkt och kom sedan med dina argument eller invändningar.

Fler tips finner du broschyrerna Lönesamtalet och Du och din lön.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 16.27

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld