Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förhandla lön inför anställning

Inför en ny anställning är det viktigt att du funderar igenom ditt löneyrkande. Om yrkandet är för högt riskerar du att inte få anställningen, är det för lågt får du leva med den lönen under anställningen.

Du kan få råd och stöd av Lärarnas Riksförbunds fackliga företrädare och ta del av vår lönestatistik för att göra dig en bättre bild av vad ett rimligt löneläge bör kunna vara.

Ett bra tips är att ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds särskilda förening eller kommunförening/kommunombud för att få information om hur löneläget ser ut, så att du lägger dig på rätt nivå i löneanspråk.

Lägger du dig för högt riskerar du att bli bortsållad i ett tidigt skede. Lägger du dig för lågt riskerar du att dras med den lönen under anställningstiden. Det blir utifrån den lönen du har fått som du diskuterar löneökning i kommande lönerevisioner. Att justera upp en låg lön under löpande anställning är svårare än att förhandla lönen innan du tackar ja till anställningen.

Det är viktigt att förhandla med "rätt" person, det vill säga den som har rätten att sätta lön enligt arbetsgivarens delegationsordning. Förhandlingen ska också ske vid rätt tidpunkt, det vill säga innan du accepterar en anställning. Börja inte arbeta innan lönen är bestämd.

Framhåll inte bara din utbildning till lärare eller studie- och yrkesvägledare, utan även annan utbildning, yrkesverksamhet eller erfarenhet, som kan ha betydelse för att utföra ett kvalitativt bättre arbete. Detta bör självklart även beaktas vid lönesättningen.

Du som är landstingsanställd, tänk på eventuell uppehållslönefaktor som reducerar den överenskomna lönen.

Du kan ange ett lönespann, till exempel 30 – 35 000 kr/mån. Tänk då på hur du utrycker dig och att din tilltänka arbetsgivare hör dig säga att du faktiskt är beredd att acceptera 30 000 kr/mån. Ju senare i processen du behöver förhandla lön desto bättre. Att förhandla lön inför anställning handlar inte bara om att uppge en siffra utan att få den personen du sitter med att tycka och känna något om det du anger som rimligt. Ditt mål är att motivera varför du anser att ditt yrkande är rimligt.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-28 11.06

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld