Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Allmän pension regleras av lag och baseras på din inkomst

Den allmänna pensionen är den pension som du har rätt till enligt lag. Den beräknas på din pensions­grundande inkomst. De viktigaste delarna är inkomstpension och premiepension.

Den allmänna pensionen är basen i pensionspyramiden och administreras av Pensionsmyndigheten, De flesta länkarna nedan går dit, och det är till Pensionsmyndigheten du ska vända dig om du har frågor om din allmänna pension. Du kan också läsa mer i broschyren Du och din pension.

Du kan ansöka om att ta ut den allmänna pensionen tidigast från 61 års ålder. Du kan välja att ta ut den på heltid eller deltid: 100, 75, 50 eller 25 procent. Väljer du att fortsätta jobba samtidigt som du tar ut allmän pension, så fortsätter du samtidigt att tjäna in nya pensionsrätter som ökar din pension.

Det orange kuvertet

I början av varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ”Det orange kuvertet”. Det innehåller ett besked om hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension. Du ser också hur mycket värdet har förändrats, och vilka avgifter som betalats.

Tidigare innehöll det orange kuvertet också en prognos över hur mycket du kommer att få i allmän pension per månad. Sedan 2018 är prognosen borttagen. I stället kan du logga in på Pensionsmyndigheten eller www.minpension.se. Bägge ger dig en samlad prognos över all din pension: allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

Den allmänna pensionens delar

Den allmänna pensionen är uppbyggd av flera olika delar. De flesta personer omfattas av åtminstone två: inkomstpension och premiepension.

Inkomstpension

Inkomstpension får alla som är födda 1938 och senare. Den grundar sig på hela livsinkomsten. Under ditt arbetsliv så betalar dina olika arbetsgivare in 16 procent av din pensionsgrundande inkomst i pensionsavgift.

Premiepension

Premiepension får alla som är födda 1938 och senare. Den grundar sig på livsinkomsten. Arbetsgivaren betalar in en pensionsavgift på 2 ½ procent och du kan själv välja hur pengarna placeras och förvaltas.

Tilläggspension

Tilläggspension har du som är född 1953 eller tidigare. Den är uppbyggd av två gamla pensioner från det tidigare pensions­systemet: folkpensionen och ATP (allmän tilläggspension).

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för den som har haft mycket låg inkomst, eller som inte har inkomstgrundad pension. Den baseras på inkomstpension, civilstånd och på hur länge du bott i Sverige.

Efterlevandepension

I den allmänna pensionen finns också en efterlevandepension. Den ger stöd till barn eller annan anhörig för att täcka en del av den försörjning som den avlidna bidrog med. Efterlevandepensionen består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Så tjänar du in till din allmänna pension

Det du tjänar in till din allmänna pension kallas pensionsrätt. Din pensionsrätt räknas ut på din pensionsgrundande inkomst (PGI) och på pensionsgrundande belopp (PGB). 

PGI består av din lön, men också av bidrag och ersättningar vid inkomstbortfall: till exempel sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa.

PGB är ett fiktivt, pensionsgrundande belopp som räknas ut när du saknar inkomst av olika skäl: när du har småbarn, studerar, gör värnplikt eller har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Tillsammans kallas pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionsgrundande belopp (PGB) för pensionsunderlag.

Din sammanlagda pensionsrätt är 18 ½ procent av ditt pensionsunderlag (upp till 7 ½ inkomstbasbelopp), varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2 ½ procent till premiepensionen. Pensionsmyndigheten har mer information om hur pensionen beräknas.

Så tjänar du in till din inkomstpension

16 procent av ditt pensionsunderlag sätts av till din inkomstpension. Inkomstpensionen påverkas av många faktorer: hur länge du arbetar, hur hög lön du har, vid vilken ålder du väljer att börja ta ut pension (tidigast 61 år) och på det ekonomiska läget i samhället ser ut när du tar ut din pension.

Så tjänar du in till din premiepension

Är du född 1954 eller senare så går 2 ½ procent av ditt pensionunderlag till premiepensionen. Du kan själv välja hur du placerar denna del av din pension.

Är du född 1938–1953 så har du också tilläggspension. Därför går mindre än 2 ½ procent av ditt pensionsunderlag till din premiepension.

Så väljer du fonder till din premiepension

Du kan själv välja var premiepensionens pengar ska placeras. Sök och jämför bland de fonder som är registrerade hos Pensions­myndigheten. Efter inloggning så kan du se ditt nuvarande fondval, samt välja och byta fonder.

För att kunna se tillgodohavandet, fondfördelning eller fondernas dagskurser och möjlighet till omval får man en personlig kod eller e-legitimation för inloggning via internet.

Du kan även få informationen via webbplatsen Min pension. På www.minpension.se kan du beställa en samlad bild av hela din pension.

Via årligt värdebesked (orange kuvertet) får du information om pensionsrätten för det aktuella året, arvsvinster, avgifter, värdeförändringar under året och förändringar vad gäller fördelningen mellan valda fonder, som förändras under året beroende av fondernas olika utveckling.

Vad händer om du inte väljer premiepension?

Om du inte själv väljer hur din premiepension ska placeras, så placeras pengarna i statens fondportfölj AP7 Såfa. Fonden har en låg avgift. Ju närmare du kommer din 65-årsdag, desto färre aktier och desto fler räntepapper i fonden. Tanken är att tillgodogöra dig värdeökningar på aktiemarknaden under ditt yrkesliv, för att senare sänka riskerna ju närmare pensionsuttag du kommer.

Fondavgiften har stor påverkan på din premiepension

Fondavgiften är viktig för hur stor din premiepension kommer att bli. Pensionsmyndigheten har förhandlat fram rabatter för fonderna i premiepensionssystemet: maxavgiften är 0,89 procent efter rabatt. Men med åren kan ännu lägre avgifter ge stora summor mer i pension. Pensionsmyndigheten har en räknesnurra som visar hur olika avgifter påverkar din pension på många års sikt.

Att överföra premiepension till make, maka eller partner

Det är möjligt att överföra premiepension till din make, maka eller registrerad partner. Det kan i någon mån kompensera den förälder som gått över till att jobba deltid, och därför kommer att få sämre pension. Du kan läsa mer och begära överföring hos Pensionsmyndigheten.

Vad är ett inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet (ibb) fastställs varje år av riksdagen. Beloppet är en beräkningsgrund, bland annat för att värdesäkra och beräkna pensioner. Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället. 2018 motsvarar ett inkomstbasbelopp 62 500 kronor per år.

För att få en överblick av dina pensioner loggar du in på Pensionsmyndigheten eller www.minpension.se. Bägge ger dig en prognos över din totala pension och hjälper dig att skapa dig en bild över framtiden och dina val. Prognoserna räknas fram på snarlikt sätt, men www.minpension.se ger dig lite större möjligheter att laborera med olika val.

Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du också alltid tillgång till kostnadsfri, personlig Pensionsplanering via Lärarförsäkringar.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-04 14.30

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg