Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Premiepensionen

De delar av den allmänna pensionen som du kan välja placering för kallas premiepension.

Från den tidpunkt du skickar in din valblankett kommer dina pengar att placeras på det sätt som du valt, och förvaltas på det sätt som du valt.

Du kan ta ut hel eller delar från 61år. Du kan ta ut premiepensionen utan att ta inkomstpensionen. Utbetalningen är livslång men ju längre du väntar desto större blir månadsutbetalningen.

Om du inte väljer kommer din pengar att placeras i statens alternativ AP7 Såfa (statens årskullsförvaltningsalternativ). Fonden har en låg avgift och ligger i sjunkande takt i aktier och ökande takt i räntefonder fram till din 65- årsdag. Tanken är att tillgodogöra dig värdeökningar på aktiemarknaden under din yrkesverksamma tid för att senare sänka riskerna ju närmare pensionsuttag du kommer.

Har du själv valt fonder är det viktigt att själv följa den ekonomiska utvecklingen samt att göra kloka val utifrån den bild man ser. Det du bör kontrollera är hur stora avgifterna är på dina fonder.

En fondförvaltare som tar ut höga avgifter och som levererar placeringar med blygsam tillväxt tenderar att tugga i sig dina pensionspengar genom dessa avgifter. De fonder som finns valbara i premiepensionsvalet är tvingade att rabattera sina avgifter, vilket gör att den avgift som du skulle betala på marknaden är något högre.

Det finns en möjlighet att överföra premiepension till din make/maka.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 10.41

Kollektivavtalets dag Flera fackförbund oroas av att den största motparten, Sveriges Kommuner och Landsting, inte tycks inse behovet av kollektivavtal anpassade för olika verksamheter. "Det behövs m...