Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Det orange kuvertet

I den årliga prognosen ser du vad du troligen kommer att få i pension innan skatt vid en viss ålder.

Prognosen bygger på den inkomstbild du har i nutid. Det betyder att ju yngre du är desto vagare blir bilden av pensionen eftersom hela livsinkomsten ligger till grund för pensionen.

Vidare kan du se dina saldon för intjänad inkomstpension och premiepension. Det är här du kan se det viktiga delningstalet, vilket används för att beräkna din pension när du väl går i pension.

Beloppet som visas här skall delas med detta delningstal som speglar den genomsnittliga medellivslängden efter pensionering. Detta innebär att en ökad medellivslängd i Sverige sänker pensionen samt att ett senare pensionsuttag höjer pensionen.

Premiepensionens placering och utveckling redovisas i ett eget fält. Du kan se värdeförändringen under ett år samt hur stora dina avgifter är.

Överväg noga dina beslut inför framtida val! Värdeförändringen visar hur inkomstpensionen utvecklats i förhållande till inkomstutvecklingen i Sverige under aktuellt år.

I kuvertet redovisas även något som kallas Arvsvinster. Dessa är utdelat pensionskapital till ännu levande från avlidna. 

Beskedet innehåller även en prognossida som uppskattar hur mycket du kommer att få i pension. Prognosen är skapad på ett sådant sätt att du kan jämföra den med den inkomst du har i dagsläget.

Här kan du även se hur den ökande beräknande genomsnittliga livslängden samspelar med den alternativa pensionsåldern. En person som t.ex. är född 1973 skulle behöva arbeta till 68 år 4 mån för att få en pension som motsvarar den pension hon skulle ha fått om medellivslängden varit oförändrad.

Slutligen kan du se hur mycket du tjänat in under det senast deklarerade inkomståret, det vill säga med två års förskjutning. År 2018 ser du år 2016. Det har att göra med att 2017 inte är deklarerat ännu.

Pengarna som avsatts till din pension kallas pensionsrätt.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19 17.15

I det här inlägget så berättar #ämnesspanare Robin Smith hur han kommer arbeta med Erik Gustaf Geijer och göra honom relevant för dagen ungdom. Arketyp, stereotyp och fördom – vad är det för skillnad...