Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Pensioner historik

I början av 1900-talet växer de olika tjänste­pensions­avtalen fram och de skulle komma att ha olika typer av uppbyggnad och premie­lösningar fram till dagens datum.

Riksdagsbeslutet den 21 maj 1913 var ett fundament för det kommande byggandet av välfärdsstaten Sverige. Beslutet innebar en allmän pensionsförsäkring för medborgarna och ett slut på generationsförsörjningen som varit regel innan. De som inte hade familj som kunde försörja dem hade vanligtvis endast fattigvården som alternativ.

Pensionsåldern bestämdes till 67år och pensionen bestod av två delar. Den ena delen var en sparprincip där individen skulle spara till sin ålderdom och den andra delen var en inkomstprövad tilläggspension som betalades genom allmänna medel. Detta var missgynnande för kvinnor då de levde längre än männen, vilket användes som ett argument för deras lägre pensioner.

På 1930-talet infördes folkpensionen, ett fast belopp för alla med en tillhörande del som baserades på de avgifter som hade inbetalats. Då kvinnornas inbetalningar var lägre än männens innebar även detta att kvinnornas pensioner var lägre.

På 60-talet infördes ATP-systemet som var ett tillskott till folkpensionen som kopplades till den inkomst man hade haft under yrkeslivet.

Under 1990-talet sker den stora pensionsreformen om allmän pension (inkomstpension, premiepension och garantipension) och det system vi har idag införs.

Inte långt efter riksdagsbeslutet 1913 började de kollektivavtalade tjänstepensionerna ta form. Innan tjänstepensioner fanns sågs pension från arbetsgivaren som en belöning för lång och trogen tjänst. Problemet var att bytte man arbetsgivare förlorade man denna möjlighet till belöning. Med andra ord kan man säga att vägen fram till en trygg pension var mycket otrygg.

Pensionsavtalens princip var att säkra upp pensionen i form av uppskjuten löneförmån som skulle utbetalas vid pensionering.

1917 bildades Sveriges Privatanställdas Pensionskassa och kort där efter 1922 bildades Sveriges kommunalanställdas Pensionskassa. Ur detta växer de olika tjänstepensionsavtalen fram och de skulle komma att ha olika typer av uppbyggnad och premielösningar fram till dagens datum.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 10.40

Kollektivavtalets dag Flera fackförbund oroas av att den största motparten, Sveriges Kommuner och Landsting, inte tycks inse behovet av kollektivavtal anpassade för olika verksamheter. "Det behövs m...