Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen har de flesta en tjänstepension.

Innehåll

Har du jobbat inom olika kollektivavtalsområden kan du få tjänstepension från flera olika håll.

Tjänstepensionen är kopplad till arbetsgivaren och gäller genom kollektivavtal mellan parterna, eller genom överenskommelse i anställningsavtalet. Kollektivavtalen liknar varandra när det gäller uppbyggnad och hur mycket som avsätts till tjänstepensionen.

Man kan säga att det finns två typer av tjänstepensionsavtal;

Avgiftsbestämt

Detta innebär att arbetsgivaren avsätter en del av lönen för varje år till tjänstepension. Den kan du välja att placera i fonder, eller i en traditionell pensionsförsäkring.

En avgiftsbestämd tjänstepension innehåller inga löften om hur stor pensionen kommer att bli, utan det beror på hur mycket du har tjänat in och hur kapitalutvecklingen har sett ut. Man kan säga att risken och ansvaret ligger hos arbetstagaren.

Förmånsbestämt

En tjänstepension som utformats på detta sätt innebär ett löfte från arbetsgivaren om en viss pensionsnivå när du går i pension. Det innebär att ansvaret och risken ligger hos arbetsgivaren.

Denna del kan inte arbetstagaren placera själv.

Den förmånsbestämda delen bygger ofta på att man garanteras en viss procent av den genomsnittliga inkomsten under de sista verksamma åren. Dessa avtal är då uppbyggda på tidsfaktor för intjänande och ofta endast kopplat till lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Inget avtal?

Om det inte finns något kollektivavtal hos arbetsgivaren kan det finnas andra lösningar där pengar avsätts i ett sparande som liknar tjänstepensioner.

Det kan också innebära att det inte finns någon tjänstepension alls. Detta är viktigt att kolla upp!

I runda tal skulle man kunna säga att kostnaden för en lösning där tjänstepension saknas utgör 10 % av årsinkomsten. Det är alltså ingen god framtidsinvestering att arbeta för en arbetsgivare som inte har en tjänstepensionslösning.

Det finns fler saker att tänka på vid andra lösningar: Vad händer vid konkurs? Vad händer om jag blir långtidssjukskriven?

De kollektivavtalade tjänstepensionslösningarna innehåller också olika typer av skydd, till exempel sjukpension, återbetalningsskydd, premiebefrielseförsäkring, familjeskydd, familjepension, TGL livförsäkring och efterlevandepension. Dessa skydd bör du kontrollera i just ditt avtal för att se vad som är valbart och om dina familjeomständigheter är sådana att du omfattas av dessa.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 10.42

Boka personlig rådgivning

Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan du få personlig pensionsrådgivning genom Lärarförsäkringar eller Folksam.

OFR:s bok "Dags att lägga pensionspusslet"

Bli medlem i Lärarnas Riksförbund här

Här berättat #ämnesspanare Kristina Rilbe om hur hon tillsammans med en kollega i Canada utformat en lektion och hur deras elever kommer att få utbyta bilder med varandra.