Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Tjänstepension för privat anställda

På privat sektor finns flera olika pensionsavtal beroende på födelseår och arbetsgivare.

Man måste själv försäkra sig om vilket tjänstepensionsavtal man omfattas av. Begär besked från arbetsgivaren om du är osäker.

Det största och det som omfattar de allra flesta privatanställda lärare, är ITP.

  • ITP2 och ITPK omfattar de födda 1978 eller tidigare.
  • ITP1 omfattar födda 1979 eller senare

ITP2 och ITPK (Kompletterande ålderspension)

Omfattar de födda 1978 eller tidigare.

Nivåer

ITP2 är en förmånsbestämd pensionsplan som innehåller en avgiftsbestämd/premiebestämd del uppbyggd på intjänandeår. För att få en full ITP2 behöver du uppnå 30 tjänsteår (360 mån). Den pensionsmedförande lönen direkt före pensionering är den som ligger till grund för beräkningen.

ITPK bygger på den placering du valt för dina pengar och är en kompletterande pension inom ITP2. ITPK uppkom 1977 när en ändring i ITP-planen gjordes.

Förvaltning

ITP2 utgör löften från arbetsgivaren och kan inte väljas.

ITPK är valbar.

Uttag

Tidigast från 55 år. Ju längre man väntar desto större blir månadsutbetalningen - både beroende på intjänandeår och uttagsår.

ITPK kan tas ut på endast 2 år medan ITP2 tas ut på minst 5 år.   

ITP1

Omfattar födda 1979 eller senare.

Nivåer

ITP1 är helt och håller avgiftsbestämd och påminner mycket om AKAP. Det som tjänas in ska förvaltas och senare betalas ut vid pension.

Om du själv placerar dina pengar innehåller den inga löften om en viss pensionsnivå.

Intjänande

Du tjänar in ITP1 från det du är 25 år tills du är 65 år. Du kan komma överens med din arbetsgivare om fortsatt inbetalning om du jobbar längre än 65år.

Förvaltning

Du kan välja aktiefonder eller traditionell försäkring med garanti. Garantin innebär att man minst får tillbaka det man satt in.

Uttag

Från 55 års ålder och minst 5 års uttagstid.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 10.43

I december 2017 ordnade Skolverket Språklärargala i både Stockholm och Göteborg. #ämnesspanare Rosana Månsson sammanfattar här de tre föreläsningar hon besökte.