Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

De flesta som varit anställda har tjänstepension

Förutom den allmänna pensionen har de flesta en tjänstepension. Det gäller alla som jobbat hos arbetsgivare som har kollektivavtal. Har du haft flera anställningar under livet, så kan du få tjänstepension från flera olika håll.

Tjänstepensionen är kopplad till arbetsgivaren

Tjänstepensionen är kopplad till de olika arbetsgivare du har genom livet. Pensionen gäller genom kollektivavtal, eller genom överenskommelse i anställningsavtalet. Har du jobbat inom olika kollektivavtalsområden så kommer du att få tjänstepension från flera olika håll.

Olika avtal — men liknande innehåll

Det finns olika avtal för dig som är kommunalt anställd, privat anställd eller statligt anställd. Men kollektivavtalen liknar varandra när det gäller uppbyggnad och hur mycket som avsätts till tjänstepensionen.

Två typer av tjänstepensionsavtal

Man kan säga att det finns två typer av tjänstepensionsavtal:

Avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal

Detta innebär att arbetsgivaren avsätter en del av lönen för varje år till tjänstepension. Den kan du välja att placera i fonder eller i en traditionell pensionsförsäkring.

En avgiftsbestämd tjänstepension innehåller inga löften om hur stor pensionen kommer att bli, utan det beror på hur mycket du har tjänat in och hur kapitalutvecklingen har sett ut. Man kan säga att risken och ansvaret ligger hos arbetstagaren.

Exempel på avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal är det kommunala AKAP-KL, det privata ITP1 och det statliga PA16 avdelning I. Det kommunala avtalet KAP-KL och det statliga PA16 avdelning II består av både en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del.

Förmånsbestämt tjänstepensionsavtal

En förmånsbestämd tjänstepension innebär ett löfte från arbetsgivaren om en viss pensionsnivå när du går i pension. Det innebär att ansvaret och risken ligger hos arbetsgivaren. Denna del kan inte arbetstagaren placera själv.

Den förmånsbestämda delen bygger ofta på att du garanteras en viss procent av den genomsnittliga inkomsten under de sista verksamma åren. Det krävs att du har jobbat ett visst antal år för att få ut full förmånsbestämd tjänstepension (ofta 30 tjänsteår). Annars minskar pensionen, beroende på hur mycket tid som saknas.

Exempel på förmånsbestämda tjänstepensionsavtal är det privata ITP2. Det kommunala avtalet KAP-KL och det statliga PA16 avdelning II består av både en förmånsbestämd och en avgiftsbestämd del.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal hos arbetsgivaren, kan det finnas andra lösningar där pengar avsätts i ett sparande som liknar kollektivavtalade tjänstepensioner. Men det kan också innebära att det inte finns någon tjänstepension alls. Detta är viktigt att kolla upp!

Är du anställd hos en arbetsgivare som helt saknar tjänstepension, så bör du själv lägga en del av din beskattade lön i ett eget pensionssparande. För dig är IPS (individuellt pensionssparande) ett avdragsgillt alternativ.

Värdet av din tjänstepension: tio procent av din inkomst

I runda tal kostar en lösning där tjänstepension saknas 10 procent av årsinkomsten. Det är alltså ingen bra framtidsinvestering att arbeta för en arbetsgivare som inte har en tjänstepensionslösning.

Det finns fler saker att tänka på vid andra lösningar: Vad händer vid konkurs? Vad händer om jag blir långtidssjukskriven?

Kollektivavtalad tjänstepension har också annat skydd

De kollektivavtalade tjänstepensionslösningarna innehåller också olika typer av skydd, genom avtalsförsäkringar. Till exempel sjukpension och TGL livförsäkring samt återbetalningsskydd, premiebefrielseförsäkring, familjeskydd, familjepension och efterlevandepension. Dessa skydd bör du kontrollera i just ditt avtal för att se vad som är valbart och om dina familje­omständigheter är sådana att du omfattas av dessa. Min Trygghet har mer information om avtalsförsäkringar.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-11 16.55

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg

– Det står tydligt på Skolverkets hemsida att man inte får använda pengarna för att finansiera insatser som man redan genomför – ändå går hela två miljoner till att finansiera rektorstjänster som reda...