Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Tjänstepension för dig som är privat anställd

Inom privat sektor finns flera olika pensionsavtal. Vilket du tillhör beror på ditt födelseår och din arbetsgivare.

Du måste själv försäkra dig om vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av. Begär besked från arbetsgivaren om du är osäker. ITP är det största och det som omfattar de allra flesta privatanställda lärare.

 • ITP2 och ITPK omfattar dig som är född 1978 eller tidigare.
 • ITP1 omfattar dig som är född 1979 eller senare.

ITP2 och ITPK (kompletterande ålderspension)

Gäller dig som är född 1978 eller tidigare.

Nivåer

 • ITP2 är en förmånsbestämd pensionsplan som innehåller en avgiftsbestämd/premiebestämd del uppbyggd på intjänandeår. För att få ut full ITP2 behöver du uppnå 30 tjänsteår. Din pensions­medförande lön direkt före pensionering är den som ligger till grund för beräkningen.
 • ITPK bygger på den placering du valt för dina pengar. ITPK är en kompletterande pension inom ITP2 som uppkom 1977 när en ändring i ITP-planen gjordes.

Förvaltning

 • ITP2 förvaltas av arbetsgivaren och kan inte väljas av den anställde.
 • ITPK utgör 2 procent av din lön som avätts från 28 till 65 år. Du väljer själv hur den här delen ska placeras.

Uttag

 • Tidigast från 55 år. Ju längre du väntar, desto större blir månadsutbetalningen – både beroende på intjänandeår och uttagsår.
 • ITPK kan tas ut på endast 2 år, medan ITP2 tas ut på minst 5 år.   

ITP1

Gäller dig som är född 1979 eller senare.

Nivåer

 • ITP1 är helt och håller avgiftsbestämd och påminner mycket om AKAP. Det som tjänas in ska förvaltas och senare betalas ut vid pension.
 • Du placerar själv pengarna och ITP1 innebär inga löften om en viss pensionsnivå.

Intjänande

 • Du tjänar in ITP1 från det du är 25 år tills du är 65 år. Du kan komma överens med din arbetsgivare om fortsatt inbetalning om du jobbar längre än till 65 år.

Förvaltning

 • Du kan välja aktiefonder eller traditionell försäkring med garanti. Garantin innebär att du minst får tillbaka det som har satts in.

Uttag

 • Från 55 års ålder och minst 5 års uttagstid.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22 15.38

Kollektivavtalets dag Flera fackförbund oroas av att den största motparten, Sveriges Kommuner och Landsting, inte tycks inse behovet av kollektivavtal anpassade för olika verksamheter. "Det behövs m...