IDEA högskola — Fremia från och med 1 januari 2021

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat ett kollektivavtal med IDEA avseende högskola.

Den 1 januari 2021 gick IDEA och KFO samman och bildade arbetsgivar­organisation FREMIA. De avtal som finns idag kommer fortsättningsvis att gälla. Inga nya avtal tecknas på grund av sammangåendet. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

Avtalsperiod

1 juni 2019 – 30 sep 2021

Några av nyheterna i avtalet

  • Införande av anställningen postdoktor, som är en anställningsform, varar som längst i tre år. En postdoktor ska huvudsakligen bedriva forskning och målet är en doktorsexamen.
  • En medarbetare som varit anställd under mer än 36 månader med allmän visstidsanställning, vikariat och/eller postdoktor under de senaste fem åren, ska erbjudas tillsvidareanställning.
  • Ob-ersättning kommer att räknas ut med divisorer. Månadslönen kommer att divideras med en reglerad siffra i avtalet för att få fram tillägget och det betyder att tillägget kommer öka med ökad månadslön.
  • Arbetsgivaren vill i samråd med medarbetaren planera semesterperioderna 2020 och 2021. Sparade semesterdagar som överstiger 25 dagar den 31 december 2019 kan ersättas kontant.
  • Om föräldraledigheten infaller 1 juni – 31 augusti vill arbetsgivaren att ledighetsansökan bör lämnas in i samband med semesteransökningarna, det vill säga normalt senast den 1 mars.
  • Medarbetaren kan diskutera omfattningen och former för enstaka ledigheter för att, utan avdrag på lönen, kunna besöka hälso- och sjukvård i syfte att behålla och återställa arbetsförmågan.
  • Förälder kan också beviljas ledighet vid enstaka tillfällen utan löneavdrag för besök på mödra- och barnavårdscentral om detta kan ske utan olägenhet för verksamheten. Med förälder i detta fall likställs vårdnadshavare.
  • Förhandlingsprotokoll och bilagan ”Fackliga förutsättningar och den viktiga dialogen” finns att läsa i avtalet.

Avtal om korttidsarbete på grund av coronaepidemin

På grund av den pågående coronapandemin har parterna på detta avtalsområde träffat en tillfällig överenskommelse om så kallat korttidsarbete.

Bakgrunden är att regeringen föreslagit att reglerna om korttidsarbete utökas under den på­gående krisen.länk till annan webbplats Den anställde ska kunna behålla minst 92,5 procent av sin lön vid en arbets­tids­för­kort­ning och arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75 procent av lönekostnaden för arbets­tids­för­kort­ningen. Syftet med är att företag ska kunna behålla sin personal i samband med akuta inkomstbortfall, så att man kan växla upp snabbt när läget vänder. Stödet lämnas till arbets­givare efter godkännande av Tillväxtverket.länk till annan webbplats

Avtalet omfattar ett omställningsavtal, för att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Tack vare omställningsavtalet får anställda stöd och vägledning att hitta nytt arbete. Läs mer på TRR:s webbplats.länk till annan webbplats

Mer inom ämnet

Uppdaterad