Logga in

Helena Linge

"Under strejken 1989 gick jag på gymnasiet. Jag visste att jag skulle söka in till lärarutbildningen och följde med stort intresse vad som hände med förslaget om kommunaliseringen av den svenska skolan. Lärarnas Riksförbund var det förbund som kämpade för den svenska skolans likvärdighet och mot kommunaliseringen. Det var då jag bestämde mig för att gå med i Lärarnas Riksförbund."

Namn: Helena Linge
Ålder: 39 år
Hemort: Skegrie, utanför Trelleborg
Avslutade studier till lärare/studie- och yrkesvägledare år: ht 1993
Yrke idag: lärare på Skegrie skola - läsåret 10/11 i åk 3, 4 och 5
Förtroendeuppdrag:

 • biträdande lokalombud på Skegrie skola
 • biträdande kommunombud i Lärarnas Riksförbund Trelleborg
 • Ordförande Lärarnas Riksförbund Trelleborg
 • Ordförande Lärarnas Riksförbund distrikt Malmöhus
 • Ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse
 • Ledamot i Lärarnas Riksförbunds AU, i koncernbolaget LUNA och i koncernbolaget Skoltema
 • Förbundsstyrelsens representant i Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation
 • Förbundsrådsledamot (vald till men ej verksam som under tiden jag innehar förbundsstyrelseuppdrag)
 • Kongressledamot (vald till men ej verksam som under tiden jag innehar förbundsstyrelseuppdrag)

Hade tidigare denna post/dessa poster inom LR Stud:

 • Styrelseledamot LR Stud Malmö/Lund 1991
 • Lokalordförande LR Stud Malmö/Lund 1992 och 1993
 • Mötesordförande på LR Studs konvent år 2006, 2008, 2009 och 2010.

Vad gjorde du inom LR Stud? Arbetsuppgifter, events, motioner?
Under min tid som aktiv i LR Stud Malmö/Lund var jag med och arrangerade olika medlemsaktiviteter som Sök-jobb-rätt-kurser, frukostträff med förbundsordförande, biokväll, picknickar, diverse föreläsningar bl a om konflikthantering, om dramapedagogik, om forskning kring barns humor. Jag stod vid bokbord och hade informationsträffar.

Som lokalordförande samordnade jag verksamheten lokalt i föreningen med styrelsemöten och bjöd på nybakat bröd och hemkokt marmelad till styrelsemötena (något jag fick "krav" på mig att fortsätta med efter att jag en gång börjat med det...)
 
Vi hade också internat med styrelsen lokalt. Det var delvis utbildning, delvis styrelsemöte och dessa tillfällen var mycket  givande och dessutom sammansvetsande. Jag minns framför allt när vi hade hyrt semesterlägenheter på Bornholm och satt ute på gräset utanför stugorna och bara spottade fram idéer, vilket sen resulterade i LR Studkampanjen "Stoppa slakten av den svenska skolan".
 
Jag var också delegat på två Representantskap (dåtidens Konvent, dvs LR Studs högsta beslutande organ), 1992 och 1993. Vid det senare var jag även utskottsordförande när vi behandlade motioner och propositioner. Givetvis var jag med och skrev motioner till Representantskapen också. Missa inte chansen att få delta i dessa sammankomster. En stark demokratiskola, många intressanta engagerade diskussioner — då liksom nu!

Jag var LR Stud Malmö/Lunds adjungerade representant i Malmö kommunförening (yrkesverksamma) under en period och under en längre period mot slutet av utbildningen även LR Stud Malmö/Lunds adjungerade representant i distrikt Malmöhus (yrkesverksamma). På detta sätt fick jag en strålande introduktion in i yrkeslivet med aktuella fackliga diskussioner och dessutom fick jag ett nätverk av kontakter över stora delar av Skåne.

Varför blev du aktiv inom LR Stud?
Under strejken 1989 gick jag på gymnasiet. Jag visste att jag skulle söka in till lärarutbildningen och följde med stort intresse vad som hände med förslaget om kommunaliseringen av den svenska skolan. Lärarnas Riksförbund var det förbund som kämpade för den svenska skolans likvärdighet och mot kommunaliseringen. Det var då jag bestämde mig för att gå med i Lärarnas Riksförbund.

För mig var det självklart redan från början att jag ville vara aktiv medlem och kunna vara med och påverka dels min egen framtid och dels svensk skola som helhet. Jag var redan aktiv i annan förening och som "föreningsmänniska" visste jag hur många fördelar det finns med att vara aktiv dels vad gäller påverkansmöjligheter, men också möjligheter att få ytterligare kunskaper och även nätverk och kontakter.
 
Vad har tiden inom LR Stud spelat för roll för dig?
LR Studtiden gav en bra förenings-/demokratiskola och en nyttig facklig medvetenhet som var bra att ha med sig redan från starten. Jag insåg snart att jag som nyexad faktiskt hade djupare kunskaper kring en del fackliga frågor än mina kollegor hade. När jag började på min skola var jag ensam LR-medlem och det fackliga intresset var lågt. Så är det inte längre. Kunskaperna och kontakterna från LR Studtiden gjorde att jag kände sug efter mer av detta och blev ganska snart ombud och det ena uppdraget gav det andra.
 
Har det du gör idag någon koppling till LR Stud?
Ja, absolut. Både de villkorsfrågor och de utbildningspolitiska frågor som vi på olika sätt och på olika nivåer hanterar inom förbundet påverkar direkt eller indirekt våra studerandemedlemmar. Jag är därför väldigt angelägen om att dels ha en god kontakt med representanter för LR Stud för att på så sätt hela tiden påminnas om studenternas syn på olika frågor. Dels är jag angelägen om att alltid på olika sätt försöka hålla LR Studmedlemmar välinformerade t ex genom att jag ser till att VFU-studenterna i Trelleborg får tillgång till vårt infoblad "LägesRapport". Jag tycker dessutom det är fantastiskt roligt med rekryteringen och ser gärna till att finns på plats när de nyantagna lärar- och SYV-studenterna kommer till Malmö. Tillbaka där engagemanget en gång började!

Har du något särskilt roligt, intressant eller häftigt minne du önskar lyfta fram?
Det jag minns särskilt var alla vilda idéer som bubblade fram när vi hade den där kursen på Bornholm. Mycket av det vi spånade fram där blev verklighet i kampanjen "Stoppa slakten av den svenska skolan". Det var en oerhört tillfredsställande känsla att få vara med från "ax till bröd" i kampanjarbetet.
 
Finns det något du ångrar från din tid inom LR Stud?
Nej, kan inte säga att det är något jag ångrar. Skulle kanske, sett i backspegeln, tagit chansen när jag blev tillfrågad om nominering att eventuellt försöka jobba lite mer centralt inom LR Stud under studietiden. Det kändes dock i det läget som rätt val att fortsätta lägga mitt fokus lokalt.
 
Vad skulle du vilja säga till nuvarande studerandemedlemmar?
Du har valt helt rätt förbund. Prata gärna så fort du får tillfälle om varför du valt Lärarnas Riksförbund. Du kommer att upptäcka att många håller med Lärarnas Riksförbunds åsikter till exempel om krav på ökat statligt ansvarstagande för skolan och att vi sätter behörigheten så högt att vi är det enda förbundet som endast rekryterar behöriga lärare och SYV och givetvis de som är under utbildning och är på väg mot behörighet. Behöver du en medlemsansökan till någon så är det lätt att få tag på via www.lr.se/blimedlem/student — eller gör som jag och ha alltid en medlemsansökningsblankett med dig!

Ta chansen till aktivt LR Studmedlemskap! Det ger mycket tillbaka både på kort och på lång sikt. Jag gillar LR Studs aktuella slogan "Engagerad hellre än likgiltig". Det stämmer så bra!

   

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mimmi Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-25 14.11

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen