Logga in

- Anpassa textstorlek +

Styrelsens arbete

Styrelsemedlemmarna väljs årligen vid LR Studs konvent. I förtroende av LR Studs medlemmar skall styrelsen verka för att föreningen växer och är en aktiv del av den politiska debatten samt ha det övergripande ekonomiska ansvaret för landets lokalföreningar. Styrelsen består av arbetsutskottet som innefattar ordförande, vice ordförande och kassör (som förutom sina specialuppdrag även är styrelseledamöter), en FS-adjungerad, 3 ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Under det årliga konventet klubbas även de mål som styrelsen skall arbeta mot under det kommande verksamhetsåret. LR Studs medlemmar röstade under vårens konvent fram två fokusfrågor som styrelsen skall arbeta med under verksamhetsåret. Detta innefattar till exempel vårt huvudfokus för inom vilka områden som föreningen ska arbeta. Den externa fokusfrågan för verksamhetsåret 2017/18 är en kvalitetssäkrad VFU.

LR Studs interna fokusfråga är att stärka kommunikationen och demokratin inom föreningen.

För att påverka opinion och politiker inriktar sig Centrala styrelsens arbete i första hand till att publicera debattartiklar i tryckt media men LR Stud har också en aktiv närvaro både i Almedalen och under Pride-veckan.

För att stärka lokalföreningarna arrangerar centrala styrelsen varje år två studerandefackliga kurser, en höstkonferens och det årliga konventet.

LR Stud har även fått äran att representera hela förbundet på Pridefestivalen sedan 2011. En jämlik och en öppen skola är en förutsättning för att skolan ska kunna följa sin demokratiska plan. Pridefestivalen är bland annat det forum där dessa viktiga frågor får det utrymme det verkligen förtjänar.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mimmi Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-19 09.44

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen