Logga in

- Anpassa textstorlek +

Besked från utbildningsdepartementet

Den 16 november meddelade utbildningsdepartementet att Skolverket har uppdragits att förbereda och organisera det praktiska arbetet med lärarlegitimationen. LR Stud har sett över agendan kan med glädje rapportera att den är både genomtänkt och relevant.

Skolverket ska

1. skapa en funktion för att granska och bedöma lärares och förskollärares ansökningar om legitimation, kompletteringar av behörighet och utnämning till lektor samt för att meddela legitimation och komplettera denna med ytterligare behörighet och uppgift om utnämning till lektor

2. utarbeta erforderliga underlag för bland annat kompetensprofiler, lärares och förskollärares introduktionsperiod samt rektorers och förskolechefers yttranden över lärares och förskollärares lämplighet,

3. ta fram en mall för den legitimation, det vill säga det dokument, som ska ges till den legitimerade och som ska innehålla uppgifter om att personen är legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare, vad läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i samt i förekommande fall om läraren eller förskolläraren har utnämnts till lektor,

4. utforma ett datorbaserat register som ska innehålla uppgifter om legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare samt deras behörighet (såväl meddelande om varning som beslut om återkallelse ska framgå av registret),

5. ta till vara Högskoleverkets erfarenheter av att utfärda behörighetsbevis till lärare och förskollärare med utländsk examen och utarbeta rutiner för att som behörig myndighet, i enlighet med direktivet (2005/36/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer, meddela legitimation till lärare och förskollärare med utländsk utbildningsbakgrund,

6. och skapa förutsättningar för Lärarnas ansvarsnämnds placering vid Skolverket.

Skolverket ska senast den 15 april 2011 redovisa uppdraget. Detta ser vi fram emot.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-04 09.09