Logga in

- Anpassa textstorlek +

Danska elever utan lärare i fyra veckor

För fjärde veckan i rad är 70 000 lärare lockoutade från sina arbetsplatser i den danska regeringens försök att få igenom besparingar på skolan och öka arbetsbördan på lärarna. ”Det kan få otroligt långvariga effekter om lärare och elever ska behöva betala för den ekonomiska krisen” säger Bo Jansson, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Det är oerhört olyckligt att konflikten har kommit att nå så långt. Det är inte längre bara en konflikt mellan de vuxna, eftersom det är eleverna det går ut över. De barn och ungdomar vi företräder går nästan inte i skolan under lockouten och särskilt för niondeklassarna har det nått en punkt där det inte längre är roligt att bli utelåst. Det är elever som inte bara har förlorat undervisning, utan också är oerhört oroliga för sina slutprov, berättar Amalie Ravn Østergaard från Danske Skoleelever till Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Bo Jansson, som har särskilt ansvar för internationella frågor, är nyligen hemkommen från Danmark och berättar för LR Studerandeförening om situationen för de danska lärarna.
– Konflikten handlar om hur lärarnas arbetstid ska användas, säger han.
Tidigare var det precis som i Sverige, att arbetsgivaren kunde bestämma hur mycket undervisningstid en lärare hade på schemat och hur mycket tid som var avsatt till för- och efterarbete såsom planering av lektionerna, rättning etc. Att inför varje termin och på varje skola reglera sådana saker tog väldigt mycket tid och kraft i anspråk, men 2008 lyckades facket, Danmarks Lærerforening (DLF), och arbetsgivaren, Kommunernes Landsforening (KL), centralt att komma överens om en reglering av hur lärarnas arbetstid ska användas. 
– Det var ett avtal som man var väldigt nöjda med och som vi i Sverige har sett upp till. Men i den här avtalsrörelsen vill KL riva upp det av besparingsskäl, förklarar Bo Jansson och tillägger:
- Att detta görs av en socialdemokratisk regering är en extra besvikelse för DLF, där många medlemmar aktivt hjälpte till för ett regeringsskifte.

– I ett sådant här ekonomiskt läge ska man istället satsa på skolan.
Det KL och regeringen vill är inte bara en besparing på lärarna, utan även på kvalitén på undervisningen och det kan få otroligt långvariga effekter, menar Bo Jansson.
DLF vill ha kvar systemet med en reglering av hur lärarnas arbetstid ska användas, men var öppna för att göra justeringar. Arbetsgivaren, KL, å andra sidan var inte beredda att förhandla utan svarade med en lockout.
– Att en arbetsgivare i en nordisk situation utan strejk går ut i lockout är unikt, förklarar Bo Jansson. Det vill knäcka motståndet, men opinionen är på lärarnas sida. Stödet till lärarna, menar Bo Jansson, är av stor vikt för utgången i konflikten.
– Man har massa demonstrationer hela tiden och litar till allmänhetens stöd för att få politikerna att känna sig pressade att agera. De andra facken på den offentliga sidan solidariserar sig också med lärarna. Även eleverna stödjer och deltar i demonstrationer, berättar han.

Lärarnas Riksförbund stödjer de danska lärarna via Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) och har gjort flera stöduttalanden.
DLF:s strid för att behålla systemet med garanterad tid till för- och efterarbete med mera är inte bara avgörande för de danska lärarna, utan även otroligt viktigt för lärarkåren i Sverige och internationellt.
– Om man krossar detta i Danmark finns det en risk att svenska politiker inte lyssnar på oss. Vi behöver gå åt andra hållet, med fredad tid till för- och efterarbete! avslutar Bo Jansson.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-29 17.12

Vi stödjer de danska lärarna

- Ta inte bort regleringarna av lärarnas arbetstid i Danmark. Vi har sett hur det blev i Sverige. Professionen behöver mer frihet, inte mindre frihet, menar Freddy Grip, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Fler reportage på LRplay.se ›