Logga in

- Anpassa textstorlek +

Delade meningar om vägen till skola i världsklass

Stockholms Universitets Studentkår anordnade en utfrågning och en paneldebatt om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), lärarlegitimationen och den nya lärarutbildningen. Gästerna Margareta Pålsson (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Ebba Östlin, socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande för utbildningsnämnden i Botkyrka kommun, var överens om målet — en svensk skola i världsklass — men inte om vägen dit.
Under debatten betonade Margareta Pålsson vikten av bra lärare i skolan, att de bästa studenterna söker sig till lärarutbildningen och lärarlegitimationen. Hon betonade också sin egen erfarenhet som grundlärare i anförandet. Hon menade också att IT-användningen borde tillämpas mer i skolan och att lärare borde sluta jobba isolerat. Lärare ska utveckla undervisningen tillsammans till exempel genom lektionsbesök mellan kollegor, enligt Margareta Pålsson.

Ebba Östlin konstaterade att hon och Margareta Pålsson ville nå samma mål — en svensk skola i världsklass - men att de inte är överens om hur de ska nå det målet. Ebba Östlin kritiserade regeringen för att fokusera på form istället för kvalitet i reformerna. Bland annat tog hon upp hur en grundlärare fått lärarlegitimation i fjorton ämnen. Hon hävdade att den relationella kompetensen har glömts bort — en för stor fokus på ämneskunskaper. Hon undrade hur man ska lyckas som lärare om inte det personliga mötet med den enskilda eleven finns. Vidare tyckte hon att det borde finnas en validering för lärare som har reell kompetens, så att exempelvis de som jobbat som lärare en längre tid kan tillgodoräkna sig högskolepoäng. Ebba Östlin menade att regeringens satsningar på IT inte är tillräcklig och att det borde lagstiftas om vinstuttagen från friskolor.

Margareta Pålsson replikerade och påpekade en skiljelinje mellan regeringen och oppositionen — regeringen tycker ämneskunskaper är det viktiga. Ebba Östlin trodde att detta beror på att de har olika kunskapssyn. Efter detta var det dags för publikfrågor.

En person ur publiken frågade politikerna varför det har varit så dålig kvalitet i skolan. Ebba Östlin hävdade att segregationen och resursbrister är de viktigaste faktorerna. Margareta Pålsson hävdade att orsakerna går att hitta i att det varit så många obehöriga som undervisat samt att lärarnas förväntningar på eleverna varit för låga.

Anders Lönroth från LR Stud passade på att fråga om introduktions-perioden och om garanterade introduktionsplatser som är en het potatis för lärarstudenter. LR Stud är oroliga för hur det ska gå när lärarstudenter ska fixa egna platser samt mentorer — när det så tydligt inte fungerat i andra länder som liknar Sverige till exempel Skottland. LR Stud fick medhåll för oron från Ebba Östlin. Margareta Pålsson avfärdade kritiken men sa att om någonting inte fungerar så ska det ändras på. Ebba Östlin replikerade: Det är mycket bättre att göra rätt från början istället.

Frågan om introduktionsperioden togs också upp i den efterföljande paneldebatten mellan nio olika debattörer — representanter från fackförbundens båda studentorganisationer, Skolverket, Studentkåren, SU och utbildningsförvaltningen från Botkyrka.

LR Studs ordförande Friedrich Heger representerade studerandeföreningen. En lärarstudent i publiken frågade panelen hur det blir med introduktionsperioden när endast ett fåtal lärare har legitimationen och hur hon gör med plats samt mentor. Friedrich Heger uppmanande lärarstudenten att vara bestämd mot rektorn på hennes nästa arbetsplats — lärarstudenten har rätt till sitt introduktionsår och mentor.

Kommunen som var representerad i panelen lugnade de lärarstudenter som går den gamla lärarutbildningen — kommunerna kommer inte att se dem som ett B-lag bara för att de inte har den nya lärarutbildningen när de söker jobb.
Andra intressanta ämnen som togs upp var en eventuell dimensionering av platserna till lärarutbildningen, kvaliteten på VFU-skolorna, problematiken med studenternas ämneskombinationer och vikten av handledarutbildning för VFU-handledarna.

Sammanfattningsvis var diskussionerna intressanta och konstruktiva. Även om LR Stud är fortsatt oroliga för hur det kommer att gå med introduktionsperioden — framför allt med tanke på regeringens negligering av frågan.

Utfrågningen och paneldebatten gick av stapeln den 23 januari.

/Elias Dietrichson, Lärarnas Riksförbund Studerandeförening

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-16 09.11