Logga in

- Anpassa textstorlek +

Den nya lärarutbildningen

Riksdagen har beslutat om en ny lärarutbildning. De första studenterna antas till höstterminen 2011. Vad innebär detta för dig som redan läser till lärare?
I den nya utbildningen ersätts dagens enda gemensamma lärarexamen med fyra nya: Förskollärare, Grundlärare med inriktning mot F-3, 4-6 eller fritidshem, Ämneslärare med inriktning mot 7-9 eller gymnasieskolan samt Yrkeslärare.

I alla utbildningar ingår två terminer "utbildningsvetenskaplig kärna" samt en termin verksamhetsförlagd utbildning. Den som redan har rätt ämneskunskaper kommer som tidigare att kunna läsa en förkortad utbildning som består av kärnan och verksamhetsförlagd utbildning.

Varje lärosäte som vill ge utbildning för någon av de fyra examina har fått ansöka om detta och på Högskoleverket genomförs nu en prövning för att bedöma vilka som kommer att få detta förtroende. Examensrätten kommer att ges för en viss examen, inriktning och för ämneslärarexamen även i bestämda ämnen. Beslutet om vilka lärosäten som får de olika utbildningarna kommer att bli offentliga innan jul.

Om ditt lärosäte inte skulle få examensrätt för de nya utbildningarna ska detta inte påverka din nuvarande utbildning eftersom detta är en helt ny examen. Alla lärosäten behåller alltså den examensrätt de har idag.
 

Vad innebär detta för dig som redan läser till lärare?


För dig som snart är klar med din lärarutbildning innebär detta troligen inga stora förändringar.  För dig som nyss påbörjat utbildningen kommer det troligen att bli möjligt att flytta över till den nya utbildningen. Lärosätet kan dock inte tvinga dig att byta så länge du blir klar med dina studier före den 1 juli 2018.

Eftersom den nya utbildningen är anpassad för att göra nya lärare mer anställningsbara bör du som är på väg att välja specialiseringar inom den nuvarande utbildningen diskutera med lärosätets studie- och yrkesvägledare vilka val som är lämpligast.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-16 09.11