Logga in

- Anpassa textstorlek +

”Det är svårt att beskriva känslan av att gå in i ett klassrum som lärare för första gången”

Inför den första VFU:n är de flesta både förväntansfulla och lite nervösa. För lärarstudenten Gustav Nyborg övergick praktiknervositeten snabbt i en känsla av att ha hamnat helt rätt. Här delar han med sig av sina erfarenheter och råd till dig som ska ut på praktik.

Gustav Nyborg

Hur kände du inför din första VFU?
– Jag var såklart nervös. Eftersom mitt program är upplagt på så vis att praktiken förlades till de senare terminerna i utbildningen, hade jag hunnit läsa i fem år på universitetet innan jag väl fick gå ut på VFU. Det gjorde att jag kände mig osäker på vad som förväntades av mig innan jag kom till min praktikplats, och hur jag skulle omsätta mina kunskaper i en klassrumssituation.

Blev VFU:n som du hade tänkt dig?
– Min initiala nervositet försvann rätt snabb och VFU:n gick över förväntningarna. Mycket av det berodde på en god kontakt med min handledare, och att vi tillsammans diskuterade oss fram till vad jag kände mig bekväm med att göra och vad han respektive utbildningen förväntade sig av mig.

Resten av VFU:n gick som sagt väldigt bra, och jag hade framförallt väldigt roligt tillsammans med min handledare och med de klasser jag undervisade.

Var det något som var svårt? Och vad var roligast?
– Det allra svåraste, men i slutändan mest belönande, var att planera och genomföra lektionerna. Man inser rätt snabbt hur svårt det kan vara att avgränsa sig i förhållande till olika lektionslängder, och hur man ska göra lektionerna underhållande och givande.

Det kan också vara svårt att hitta sin roll i klassrummet och komma fram till vilken undervisningsstil man känner sig mest bekväm med. Men min erfarenhet är att det ger sig med tiden, bara man gör sitt bästa och vågar pröva nya metoder. Det roligaste var kontakten med eleverna och att undervisa.

När fick du hålla din första lektion?
– Jag och min handledare kom överens om att det var bra att göra ett försök så fort som möjligt, så jag höll min första lektion redan andra dagen på VFU:n. Då hade jag dock haft tid på mig innan VFU:n att planera och läsa lite eftersom jag tidigt tog kontakt med min handledare.

Hur var det att hålla första lektionen?
– Det är svårt att beskriva känslan av att gå in i ett klassrum som lärare för första gången och försöka förmedla kunskap. Jag har troligtvis sällan varit så nervös som de sista 15 minuterna innan den lektionen. Men redan under samma lektion rann det av mig, när jag fick lite känn på klassen och började genomföra det jag planerat. Allting gick inte smärtfritt, men efter lektionen kände jag mig nöjd och inte alls lika nervös som tidigare.

Min handledare och jag pratade direkt efteråt om vad som gått bra och vad som gått dåligt under lektionen, vilket gjorde att jag redan nästa undervisningstillfälle kunde göra saker på ett bättre sätt.

Gjorde du praktik inom rätt ämne och stadium med tanke på din utbildning?
– Ja, men under båda mina VFU-perioder har jag fått undervisa i svenska i mycket högre utsträckning än historia, vilket har varit lite tråkigt eftersom historia är mitt huvudämne. Sådana planeringsmissar mellan utbildningen och VFU-platsen är problematiska, eftersom det till exempel i mitt fall negativt har påverkat hur stor erfarenhet jag har av att undervisa i historia.

Vad har du för råd till någon som ska ut på VFU?
– Det absolut viktigaste är att ta kontakt med sin handledare så snabbt som möjligt, så att man får en känsla för vad man kommer få undervisa om och börja fundera på hur man kan omsätta sina kunskaper i klassrummet. Se till att vara väl förberedd genom att planera lektioner i förväg, men det är även viktigt att vara mentalt förberedd på olika situationer man kan hamna i, i klassrummet. Man bör till exempel fråga sig själv hur man ska reagera när man inte lyckas engagera eleverna, eller om det blir stökigt i klassrummet. Vilka metoder finns att tillgå? Känner man sig osäker på sin roll i klassrummet är det väldigt bra att diskutera det med sin handledare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-19 17.56

Gustav Nyborg studerar termin 12 på kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen på Stockholms Universitet, med historia som huvudämne och svenska som andraämne.

Gustav kommer bli behörig lärare för både högstadiet och gymnasiet.