Logga in

- Anpassa textstorlek +

Fokusfrågor för verksamhetsåret 2017/2018

I flera år har Lärarnas Riksförbunds studerandeförening valt att ha fokusfrågor. Det är de områden vi vill belysa och arbeta extra med under verksamhetsåret.

 Extern fokusfråga: Kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen!

En av lärarutbildningens och studie- och yrkesvägledarutbildningens mest centrala del är den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är en värdefull tid av vår utbildning som måste förvaltas på bästa möjliga sätt. I nuläget garanteras inte studenter att hamna i rätt skolform, i rätt ämne eller med en lärare eller vägledare som genomgått en handledarutbildning.

LR Stud ska under verksamhetsåret 2017/2018 arbeta för en verksamhetsförlagd utbildning där alla studenter garanteras:

  • legitimerade lärare eller utbildade studie- och yrkesvägledare som handledare. Dessa ska ha genomgått en handledarutbildning.
  • enskild verksamhetsförlagd utbildning i rätt skolform och i rätt ä
  • att tid avsätts för handledaruppdraget.
  • tydliga nationella riktlinjer för den verksamhetsförlagda utbildningens innehåll och ramar som till exempel genom en nationell professionsutvecklingsmatris.
  • att enbart underkänt eller godkänt används som betygssteg.

Intern fokusfråga: Ökad demokrati och kommunikation inom LR Stud.

LR Stud är på många sätt en aktiv och väl fungerande förening. I en växande förening är det viktigt att ha en väl genomtänkt plan för hur demokrati och kommunikation ska hanteras för att ge medlemmarna största möjlighet till inflytande. Det är dags att se över hur demokratiaspekten behandlas inom föreningen.

Under verksamhetsåret 2017/2018 skall LR Stud och den centrala styrelsen fokusera på utvärdering och utveckling av föreningens demokrati och internkommunikation. Detta kommer att gynna hela föreningen!

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mimmi Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-20 14.53

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen