Logga in

- Anpassa textstorlek +

Konvent och ny styrelse

LR Studs konvent, den 9-11 mars 2012, bevisade att det finns fullt av engagemang bland lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenterna i landet.

Av: Elias Dietrichson, LR Studs centrala styrelse

På åsiktstorget (konventets diskussionsforum) författades ändringsyrkanden och diskuterades i timmar om vilka frågor som LR Stud ska arbeta med kommande verksamhetsåret. Stämningen var god trots intensiva debatter. Årets konvent hade en uppsjö av motioner och några av de ämnen som vädrades flitigast var budgeten för kommande år, rekryteringsfärgen och vinstuttag från friskolor. Efter åsiktstorget tar konventet, under mer formella former, beslut i de olika frågorna.

Behöriga vikarier

En av de frågor som LR Stud numera har en åsikt om är kravet på behöriga vikarier. Antingen ska vikarien vara legitimerad eller vara inskriven på lärarprogrammet samt fullbordat fyra terminer. Kravet bygger vidare på tanken om den så viktiga frågan om endast behöriga som lärare.

Ny central styrelse

Konventet valde under söndagen en ny central styrelse (CS) och ordförande. En peppad ny grupp med Freddy Grip i framsätet tar nu över verksamheten centralt.

Fokusfrågorna blir under året introduktionsperioden och att stärka våra lokalföreningar. Kampen för garanterade introduktionsplatser går vidare, frågan är obönhörligen viktig för oss lärarstudenter — det handlar om vår framtid. För att flera ska välja fackligt engagemang är lokalföreningen det absolut centrala. Det blir ett viktigt uppdrag att förstärka de nuvarande lokalföreningarna och försöka att starta upp nya på andra orter.

Helgen efter konventet hade vi i styrelsen vårt första möte. Vi började med en hel dag "team-building". Under mötesdagarna, lördag och söndag, diskuterade vi främst hur vi ska lägga upp arbetet. Sådant som mötesrutiner och arbetsbeskrivningar diskuterades.

Arbetsgrupper en viktig del

En viktig del av CS-arbetet är våra arbetsgrupper. Vi har fyra arbetsgrupper: Kommunikationsgruppen jobbar främst med den externa kommunikation, till exempel mediekontakter och produktion av debattartiklar. Utbildningsgruppen har ansvaret för kurser, forskning och den interna utbildningen. Rekryteringsgruppen har ansvar för att vi värvar medlemmar och så att vi syns på viktiga arrangemang. Lokalföreningsgruppen jobbar med att se till så att CS har koll på vad lokalföreningarna gör och hur det går för dem.

På mötet började vi också diskutera de kommande projekten vi har framför oss, som till exempel Almedalen, Pride och den studentfackliga kursen som äger rum helgen den 21-22 april.

Mötet var mycket lyckat bland annat för att vi fick mycket gjort, vi hade trevligt och alla kände engagemanget. Nu börjar det fantastiska arbetet!

Fotnot: Den nya styrelsen består av: Freddy Grip (ordförande), Frida Påhlson (vice ordförande), Christoffer Bäckström (kassör), Anders Lönroth (FS-adjungerad), Elias Dietrichson, Johnny Johansson, Robert Ljungquist, Nicolas Manuguerra, Anna-Maria Martinsson, Amanda Lindborg och Maram Khalaf.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09 08.21