Logga in

- Anpassa textstorlek +

LR Stud Växjö inbjudna till Linnéuniversitetets programråd


När LR Stud Växjö började arbetet med VFU-rapporten i våras, VFU - Viktigt För Utbildningen, så hoppades de att universitetet skulle intressera sig och vilja prata med dem. Universitetet har intresserat sig - de har läst rapporten och haft den uppe för diskussion på sina möten i programrådet för lärarutbildningen. Och idag var jag inbjuden till ett av deras möten för att diskutera hur VFU:n kan förbättras.

Programrådet håller just nu på med ett arbete att ta fram en vägledning kring VFU:n till institutionerna. Det är en bra grund som lyfter fram vissa punkter som ska finnas med kring studentens VFU-period, såsom att det är själva arbetet på skolan som är det viktigaste men att det är okej med eventuella uppgifter kopplade till VFU:n, vad som ska ligga till grund för examination (ett standardiserat formulär kopplat till kursens mål som fylls i av handledaren), och att ett besök ska ske från universitetet bland annat. Vi diskuterade därför både vår rapport och vägledningsdokumentet så långt som de kommit.

Det är positivt att programrådet är mycket medvetna om att det krävs en kvalitetssäkring av utbildningen, och inte minst VFU:n, och det finns många goda idéer för att kunna nå en kvalitetssäkring även om det är ett mycket komplext område med många inblandade. Jag tycker att de borde vara ännu tydligare i vad det är för kvalitetsmål de vill uppnå. Till exempel, i vägledningsdokumentets nuvarande form är de noga att på flera ställen skriva att allt ska ske i god tid. Men vad betyder god tid? För vissa betyder det två månader, andra kanske tycker att det räcker med två veckor. Och i god tid för vem? Jag föreslog att de istället skulle sätta upp en tydlig tidsplan. Om man bestämmer att alla studenter ska veta minst fyra veckor i förväg var de ska göra sin VFU, så kan man sedan räkna bakåt för att bestämma när de behöver ha svar från skolan, när de behöver veta av institutionerna hur många studenter som ska ut på VFU och när. På så sätt blir det inte bara mer lika  villkor för studenterna, det blir också tydligare när man uppnår kvalitetsmålet eller inte, och man kan genom en enkel checklista få en bild av var det brister i kommunikationen.

För att uppnå en högre kvalitet föreslog jag också att den som besöker studenten från universitetet under VFU:n inte bara ska träffa studenten vid ett tillfälle under VFU:n utan också innan VFU:n börjar på en form av "utvecklingssamtal". Det kan givetvis ske i grupp, men att personen redan innan både diskuterar vad studenten ska göra i förhållande till kursmålen men också vad studenten känner att den vill träna på eller utveckla under VFU:n. På själva VFU-besöket kan då den besökande från universitetet fråga studenten "Du ville ju träna på det här, har du fått möjlighet att göra det?", vilket skulle innebära ett starkare stöd för studenten i förhållande till VFU-handledaren. Studentens utveckling hamnar i fokus och det blir tydligt om VFU-platsen erbjuder det som studenten behöver. Då kan universitetet skapa sig en bättre uppfattning om kvaliteten på utbildningen, och de har ett starkare instrument att få den kvalitet de eftersträvar.

Programrådet var positiva till förslagen, och vi kom under en stund in på en diskussion, på förslag från en representant i programrådet, om det vore möjligt att ha en slags "mentor" till varje student från dag 1 på ämnesutbildningen och fram tills det att den började nästa ämne, och då fick en ny "mentor". "Mentorn" skulle kunna vara den som gjorde bland annat VFU-besök. Ett mycket bra förslag!

Jag som går på "gamla" lärarutbildningen har hittills inte riktigt förstått hur det här med fältstudiedagar går till, och ärligt talat så har jag varit lite skeptisk. Tanken är att det ska fungera som en framförhållning, att studenten ska få veta tidigare var den ska göra sin VFU och etablera kontakt med handledaren. Det dras dock med några problem eftersom det är få skolor som vet precis hur deras personal ser ut om tre terminer, vilket gör att de gärna löser fältstudiedagen för stunden. Tanken är dock god och programrådet är medvetna om problemen. Kanske, med lite arbete, kan det komma att fungera mer som det är tänkt.

Det var mycket bra diskussioner, och jag kan inte redovisa allt utan att skriva en roman, men jag tycker att vi ska vara nöjda med att vi har ett programråd på Linnéuniversitetet som tar kvaliteten på utbildningen på så stort allvar och som har så mycket goda idéer, och som dessutom vill lyssna på studenterna. Vi har nått dit vi ville med vår rapport - vi påverkar utbildningen till det bättre. Programrådets arbete med att kvalitetssäkra VFU:n fortsätter och om de bara kan omsätta sina goda idéer i verklighet så tror jag faktiskt att utbildningen kan komma att bli mer likvärdig och hålla högre kvalitet.


Elina Halvarsson, LR Stud Växjö

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-30 10.35