Logga in

- Anpassa textstorlek +

Made in England

Erik Reinert, ledamot i Centrala Styrelsen (CS), befinner sig just nu i Storbritannien och skriver om det brittiska skolsystemet. Han reflekterar över ojämlikhet i systemet och om introduktionen av "Free schools".
Bild föreställande den brittiska flaggan

Västvärldens mest ojämlika skolsystem — Som ni förstår handlar det inte om Sverige utan om det fotbollstokiga, Fish 'n' Chipsätande ö-riket i väst. Här har de 8-10 % procent av eleverna som går i privatskola 25 gånger större (!) chans till universitetsstudier än resten av skolungdomarna. Trots det är en diskussion om privatskolornas varande eller icke varande ungefär lika aktuellt som för en amerikansk politiker att säga nej till dödsstraff - Det är politiskt självmord.

Men självklart bryr sig politikerna här ändå om att försöka minska skillnaderna i världens mest ojämlika skolsystem. På några enstaka platser i Storbritannien har man skapat så kallade "Academies", skolor med omfattande resurser och lärare som stannar i skolan långt in på kvällarna för att hjälpa eleverna med läxor. Här hittar man faktiskt brittiska arbetarbarn, det är nämligen kostnadsfritt att gå i skola i en "Academy". Några av akademierna presterar bland de bästa resultaten i hela Storbritannien men det finns inte på långa vägar möjlighet att ge alla skolelever chansen att hamna i dessa skolor, det skulle ruinera statskassan. Istället blickar politikerna här mot Sverige och snart sjösätts det svenska friskolesystemet i Storbritannien.

Ett utav lärarfacken här, National Union of Teachers (NUT) (Kör med sloganen" The only union that recruits only qualified teachers..." Känns igen?) kör just nu en kampanj mot introduktionen av "free schools" på sin förstasida, bland annat citeras svenska och finska beslutsfattare. Deras inställning är att se till att det finns bra skolor för alla barn i närområdet istället för att segregera systemet ytterligare.

Det kanske mest upprörande med skolsystemet här är att trots det enorm orättvisa skolsystemet kommer inga förbättringar att ske. Medelklassen vet att just deras barn har möjligheten att gå på en bra privatskola och ingen förälder vill offra sitt barn på ideologins altare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12 16.17