Logga in

- Anpassa textstorlek +

Tar kommunerna sitt ansvar för introduktionsperioden?

I veckan blev Lärarnas Riksförbunds studerandeförening inbjudna till Härryda utanför Göteborg för att delta i samverkansmöten med skolchefer om introduktionsperioden i kommunen. Freddy Grip åkte dit och bidrog med lärarstudenternas perspektiv.

Lärarlegitimation och introduktionsperioden är efterlängtad reformer. Äntligen blir kravet på behörighet för att ansvara för undervisning hårdare. Äntligen får vi en ordentlig introduktion i yrket och äntligen får elever och samhälle en möjlighet att utkräva ansvar från lärare. För att reformen ska falla väl ut är det dock viktigt att allt är på plats och ordentligt.  

Nu har nyexaminerade lärare börjat göra sina introduktionsplatser runt om i Sverige. I Härryda kommun finns nästan 40 nyexaminerade lärare och förskollärare som gör sin introduktion. Frågan vi hade med oss till kommunen var hur kvalitén i introduktionen säkerställs.  

Svaret vi erhöll var att det är upp till de enskilda skolorna (rektorerna) att se till att det blir bra och att reformen är underfinansierad av staten, samtidigt som de statsbidrag kommunerna ändå får för reformen istället går till att finansiera ett sparbeting i kommunen. Härryda har också inrättat en mentorsutbildning i egen regi. Det låter som att utbildningen är uppskattad men i andra kommuner ordnas utbildningarna i samarbete med högskolorna.  

Till ett av samverkansmötena blev alltså jag, Freddy Grip, lärarstudent och ordförande för LR Stud inbjuden. Själva frågan som Lärarnas Riksförbund anmält till dagordningen gemensamt med Lärarförbundet avvisades — vilket passade eftersom vi då hann med att hälsa på både kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och lämna över LR Studs rapport ‘Nya lärares introduktionsperiod — hot eller möjlighet‘.  

Räcker det att lämna allt ansvar till rektor, utan att skicka med något av statsbidragen? Efter en snabb titt inne på gymnasieskolan i kommunen så konstaterar vi att en lärare har fått nedsättning i undervisning för att göra sin introduktion medan andra inte fått det. En hade blivit bedömd av sin rektor medan en annan inte blivit det (gymnasieskola i fråga är uppdelad i enheter och har flera rektorer). När vi hör om hur mentorer och nyexaminerade har det på andra skolor i samma kommun, förstår vi att det skiljer sig mycket även i mentorernas villkor och möjlighet att ge kollegialt stöd till de nyexaminerade lärarna.  

Varför blir det sådana skillnader? Det beror antagligen på att förvaltningen vägrar teckna kollektivavtal om villkoren för introduktionen och de pengar som betalats ut från staten för reformen har kommunen "använt som stötdämpare för de sparbeting som finns på skolan". De har betalats ut till — eller kanske rättare sagt täckt ett sparbeting - på alla skolor oavsett om det finns lärare på introduktion eller inte. De extra kostnader som tillkommer för att en lärare på introduktion och hens mentor ska få tid att träffas får rektorn hitta utrymme för i den egna enhetens budget.  

Vi i LR Stud tror inte Härryda kommun är ensam om att inte garantera kvalitén i introduktionsplatsen. Vi föreslog för sektorchefen att med lokala kollektivavtal om ramarna för introduktionen, speciella introduktionstjänster med öronmärkta pengar, verkligen skulle visa att man tog ansvar för lärarna och återväxten till professionen. Hon ville inte ha de lösningarna men kunde inte presentera något motförslag som faktiskt skulle garantera en introduktion väl värd namnet.  

Härryda får av mig underkänt som kommun för framtidens lärare. Tillbaka och tänk om! Finns inga egna förslag på hur introduktionsperiodens kvalité garanteras så har Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening svaren och ni är välkomna att höra av er med erfarenheter eller synpunkter till vår ordförande freddy.grip@lr.se.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-16 09.11