Logga in

- Anpassa textstorlek +

Tema: Skola fri från rasism


LR Studs höstkonferens samlade i år närmare åttio engagerade studenter som tillsammans tog del av en intensiv och lärorik helg på temat antirasism.

Tidigare i år publicerade Skolvärlden en undersökning som visade att sex av tio lärare stött på rasism i klassrummet. Undersökningen visade också att många skolor misslyckats med det antirasistiska arbetet. Personalen på skolan får helt enkelt inte verktyg för hur de ska arbeta med frågor kring antirasism. LR Stud är övertygade om att skolan måste få vara fri från rasism och temat på årets konferens var därför självklart ”En skola fri från rasism”.

Inga verktyg alls

Årets höstkonferens i Eskilstuna (22-23 november) blev en helg fullspäckad med samtal, diskussioner, föreläsningar och
aktiviteter kring ämnet antirasism.

- Många studenter känner att de skulle vilja få mer kunskaper om antirasism under utbildningen och om hur vi ska arbeta med det här när vi kommer ut i skolorna. Det finns en stor oro över att man inte fått några verktyg alls för att bemöta rasism och arbeta med värdegrundsfrågorna överlag, säger Jesper Sahlén, ordförande i LR Stud Helsingborg.

- Det är väldigt bra att facket driver de här frågorna eftersom antirasism är en fråga som alla inom skolan måste arbeta med. Vi måste tillsammans arbeta för en skola där alla känner sig inkluderade, menar Jesper Sahlén.

Lördagen inleddes med en föreläsning om nazistiska och rasistiska rörelser i Sverige av Mohammed Tuffaha från stiftelsen Expo. Efter denna uppskattade föreläsning följde en föreläsning om händelserna i Kärrtorp och antirasistiskt arbete av aktivisten och författaren Per-Åke Westerlund. Dagen avslutades med panelsamtal och efterföljande diskussioner om hur man arbetar med antirasism i skolan och vem ansvaret ligger på. Panelen bestod av representanter från Skolverket, LR, LR Stud, Skolledarförbundet samt elever från Latin mot rasism.

Ett ansvar för hela skolan

Frågor som det rådde delade meningar om i panelen, och även i gruppdiskussionerna, var om sverigedemokrater aktivt bör bjudas in i skolor och om det är förenligt med skolans värdegrund att vara lärare och samtidigt aktiv i ett rasistiskt parti. Att det antirasistiska arbetet i skolan är viktigt och att ansvar kring värdegrundsarbete ligger på hela skolan som organisation, från huvudman till skolledare till lärare rådde det dock full enighet kring.

Under söndagen fick deltagarna mer handfasta tips på hur normkritisk pedagogik i skolan kan se ut i praktiken när gymnasieläraren och dramapedagogen Lotta Björkman föreläste och höll i en fördjupad diskussion i ämnet. Helgen avslutades med att deltagarna fick sitta i grupper utifrån de lärosäten som var representerade, och diskutera förslag till motioner och ståndpunkter de vill att LR Stud ska driva i framtiden.

Engagemanget för de antirasistiska frågorna var stort bland konferensens deltagare och studenterna var eniga om att antirasism är en fråga som är viktig att diskutera och få kunskap om för att alla inom skolan tillsammans ska kunna skapa en skola fri från rasism.


Lina Westerlund
LR Studerandeförening

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2014-12-02 12.07