Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vår vision – en likvärdig utbildning för alla studenter

Mimmi Rönnqvist valdes till ny ordförande för LR stud i mars 2017. Mimmi studerar till gymnasielärare i historia och samhällskunskap vid Umeå universitet.

Vilka fokusfrågor har LR studs nya styrelse det kommande året?

– Den viktigaste frågan är att den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, måste förbättras. Idag skiljer sig lärarutbildningarna mycket åt beroende på vilket lärosäte som ansvarar för utbildningen. Och när det gäller just VFU kan det se väldigt olika ut, säger Mimmi Rönnqvist.

Mimmi berättar till exempel att hon själv inte har fått göra VFU inom gymnasieskolan ännu, trots att hon studerar till gymnasielärare. Och hon får inte heller försöka hitta en plats på eget bevåg.

– Det här är en av många saker som är problematiska. Studenter vid vissa lärarutbildningar får skaffa egna praktikplatser men vid andra lärosäten får man det inte. Det borde vara en självklarhet att man får göra VFU inom den skolform som man utbildar sig för att undervisa i.

LR stud vill att lärarutbildningen ska vara likvärdig för alla lärarstudenter. Det borde finnas nationella riktlinjer för lärarutbildningarna så att de blir likvärdiga oavsett vid vilket lärosäte man studerar.

– Idag är det mer eller mindre ett lotteri, säger Mimmi Rönnqvist. Universiteten måste kunna ge lärarstudenterna samma förutsättningar.

LR stud arbetar både nationellt och på lokal nivå genom de LR stud-föreningar som finns på olika universitet och högskolor.

– Vi ställer krav på lärosätena och arbetar långsiktigt för en likvärdig utbildning. Det är viktigt att se lärarutbildningarna som en investering, inte som en kostnad. Det finns inga snabba lösningar, säger Mimmi Rönnqvist.

Den största utmaningen är de bristande resurserna. Det behövs mer resurser per lärarstudent för att öka kvaliteten i lärarutbildningen tycker LR stud. Lärarna som är handledare för lärarstudenter behöver få både tid och ersättning för sitt viktiga uppdrag.

Hur ser du på framtidens lärarroll?

– Vi i LR stud vill att lärare ska få möjlighet att fokusera på det som de är utbildade för. Därför borde skolorna satsa på att anställa även andra yrkesgrupper, till exempel inom elevhälsan och fler studie- och yrkesvägledare. Det är en av nycklarna för att ge lärarna mer tid för att planera och utveckla undervisningen. Lärarnas uppgift är att motivera eleverna till lärande, vilket inte sköter sig av sig självt.

Mimmi hoppas också att skolorna kommer att satsa mer på fortbildning i framtiden.

– Det finns ett sug efter kunskap hos lärarna. Man märker när man är ute på VFU att lärarna vill veta allt om vad lärarstudenterna läser, om den senaste forskningen, om hur man kan använda digitala verktyg i undervisningen. Det verkar finns ett stort behov av fortbildning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-04 16.08

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen