Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skolverkets rapport

Nästa gäst på konferensen var Henrik Román, lärare och delförfattare i Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?
Henrik Román, Skolverket

Henrik Román, Skolverket

Román redogör för hur rapporten tagits fram och vilka slutsatser som dragits från befintlig forskning. Rapporten är koncentrerad till 1990- och 2000-talet liksom forskningen de utgått från. Syftet med projektet har varit att just sammanställa forskning, utifrån svenska förhållanden, om olika faktorer som har betydelse för elevernas resultat i grundskolan.

Något som Román lyfter är hur särskiljande lösningar är stigmatiserande för eleverna. Lägger man lärar- och kamratförväntningar till detta så blir resultatet för den enskilde eleven negativt. Tydligaste kopplingen ser man mellan hemmets utbildningsbakgrund och elevresultat. Idag liknar Sverige alltmer länder som delar upp eleverna i olika grupper. Skolvalsreformen har till viss del bidragit till en ökad skolsegregation. De statliga styrdokumenten har mer transporterats ner till lokal nivå än de har konkretiserats. En mer individualiserad syn på lärande är svårt att förena med värdegrundsmålen.

När skolan gick från staten till kommunerna såg man många fördelar. Det var bara lokalt som man hade kunskapen att kunna anpassa skolan efter de lokala förutsättningarna. Samtidigt skulle det bli mer demokratiskt om lokala beslutsfattare bestämde. Lärarna skulle tjäna på det också rent lönemässigt. Vår dåvarande skolminister uttryckte det som att, "pengarna finns i kommunerna" Den lokala kunskapen skulle visa sig vara oförmögen att ta hand om skolan. Istället för lokala lösningar använde sig kommunerna av schablonbelopp och var helt enkelt okänsliga för resurstilldelning, som Henrik Román uttryckte det.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Isak Skogstad

Sidan senast uppdaterad: 2013-01-10 10.51