Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Vad står LR Stud för?

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening arbetar för att förbättra svensk skolas förutsättningar. Lärarnas Riksförbund har cirka 20 000 studerandemedlemmar.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening samlar de studerande som brinner för utbildningspolitik och fackliga frågor. Tillsammans har vi en vision av en bättre skola och en bättre lärarutbildning. Vi finns på de flesta universitets- och högskoleorter som idag utbildar lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och arbetar aktivt med utbildningspolitik.

Vi tycker till i frågor som påverkar våra studier, våra framtida yrken samt elevernas framtid. Genom föreningen påverkar vi debatten och kommenterar utifrån de studerandes synvinkel. Vi reagerar och agerar i frågor som är intressanta för medlemmarnas kommande yrken och för att göra våra utbildningar bättre.

Lärarnas Riksförbund har 90 000 medlemmar och är därmed ett av de största förbunden inom Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.

För Lärarnas Riksförbund är det en självklarhet att de som arbetar inom skolan också har adekvat utbildning.

Lärarnas Riksförbund organiserar inte skolledare eller rektorer. Detta ger oss en unik förmåga att företräda de professionella lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas sak och intressen. 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mimmi Rönnqvist

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-10 14.36

Ansvarig redaktör för sidan: Redaktionen

Relaterade sidor
Dokument för nedladdning
Forum för Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning
Forumet är en referensgrupp till förbundsstyrelsen och vi arbetar med frågor kring lärarutbildning och forskning med syfte att stärka läraryrkets profession.
Läs mer om vårt arbete

Idag är det 100 år sedan det första av två riksdagbeslut fattades för att kunna ge kvinnor rösträtt också i Sverige. När 100-årsdagen av det tidigare fattade principbeslutet om en reform av rösträtte...