Hur byter jag fackförbund?

Om du redan är medlem i annat förbund och vill byta till Lärarnas Riksförbund

Att byta förbund till oss på Lärarnas Riksförbund är enkelt. Vi hjälper dig !

Byt till LR från ett annat fackförbund

Om du redan är medlem i annat förbund, och vill byta till Lärarnas Riksförbund, behöver du ansöka om medlemskap i Lärarnas Riksförbund. Du beviljas då medlemskap från den dag din ansökan kommit in till oss – förutsatt att du uppfyller villkoren för medlemskap enligt förbundets stadgar.

Du måste själv kontakta det förbund du lämnar, och begära utträde. Fram till dess att utträdet är klart behöver du inte betala någon avgift till Lärarnas Riksförbund. Vet du redan, när du ansöker om medlemskap i Lärarnas Riksförbund, när ditt utträde kommer att ske får du gärna kontakta någon av våra handläggare om detta.


Byta till Akademikernas a-kassa

Du som byter a-kassa behöver inte uppfylla medlemsvillkoret eller arbetsvillkoret på nytt. Du ansöker om nytt medlemskap i Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om utträde ur din gamla a-kassa. Kontakta Akademikernas a-kassa Länk till annan webbplats. så hjälper de dig med både utträde och nytt medlemskap.

Inkomstförsäkringen som är vanligt förekommande hos många förbund kan kanske också vara en försäkring som du kan flytta över. Vill du veta mer om en eventuell överflyttning kontakta www.lararforsakringar.se

Om du inte redan har försäkringar via Lärarförsäkringar kommer du också att få ett erbjudande om försäkringar när du blivit medlem. För mer information se, lararforsakringar.se. Länk till annan webbplats. 


”Har förstått att LR driver enbart frågor för behöriga lärare och SYV. Äntligen tog jag tag i det och blev medlem i LR.”

Ny medlem vid ett av våra skolbesök


HUR GÅR JAG UR FÖRBUNDET?

Hur går jag ur förbundet?

Önskar du begära utträde ur Lärarnas Riksförbund?

  • Logga in med BankID på ”Min Sida”. Välj rubriken ”Mitt medlemskap” där finns en länk till ett utträdesformulär.
  • Utträde beviljas tidigast från närmast följande månadsskifte.

Uppdaterad