Hur byter jag fackförbund?

Om du redan är medlem i annat förbund och vill byta till Lärarnas Riksförbund

Att byta förbund till oss på Lärarnas Riksförbund är enkelt. Vi hjälper dig !

Byt till LR från ett annat fackförbund

Om du redan är medlem i annat förbund, och vill byta till Lärarnas Riksförbund, behöver du ansöka om medlemskap i Lärarnas Riksförbund. Du beviljas då medlemskap från den dag din ansökan kommit in till oss – förutsatt att du uppfyller villkoren för medlemskap enligt förbundets stadgar.

Du måste själv kontakta det förbund du lämnar, och begära utträde. Fram till dess att utträdet är klart behöver du inte betala någon avgift till Lärarnas Riksförbund. Vet du redan, när du ansöker om medlemskap i Lärarnas Riksförbund, när ditt utträde kommer att ske får du gärna informera oss på medlemsenheten om detta.


Byta till Akademikernas a-kassa

Ska du samtidigt byta a-kassa ska du ansöka om inträde i Akademikernas a-kassa.

Medlemskap i a-kassan kan du få tidigast från den 1:a i innevarande månad.

Utträde måste du själv begära, och kan beviljas tidigast vid nästkommande månadsskifte. Det är då som också bytet sker. Förutsättningen är förstås att du också betalat avgift till utträdesdatum.

Ansöker du om inträde samtidigt som du begär utträde riskerar du inte något uppehåll i ditt a-kassemedlemskap. Förutsättningen är förstås att du uppfyller villkoren för medlemskap i Lärarnas Riksförbund. Du behöver inte betala dubbla avgifter för en och samma månad. Skulle detta inträffa justeras detta i så fall i efterhand.

Inkomstförsäkringen som är vanligt förekommande hos många förbund kan kanske också vara en försäkring som du kan flytta över. Vill du veta mer om en eventuell överflyttning kontakta www.lararforsakringar.se

Om du inte redan har försäkringar via Lärarförsäkringar kommer du också att få ett erbjudande om försäkringar när du blivit medlem. För mer information se, www.lararforsakringar.se. 


”Har förstått att LR driver enbart frågor för behöriga lärare och SYV. Äntligen tog jag tag i det och blev medlem i LR.”

Ny medlem vid ett av våra skolbesök


HUR GÅR JAG UR FÖRBUNDET?

Utträde

Utträde ur Lärarnas Riksförbund ska meddelas oss skriftligen och innehålla uppgift om vem du är och att du önskar utträde ur förbundet. Vi vill gärna också att du anger orsak till ditt beslut att avsluta ditt medlemskap.

När vi mottagit din begäran, och utträdet är registrerat, skickar vi dig en bekräftelse på samma sätt som vi fick utträdesansökan av dig (e-post eller brev). Utträde beviljas tidigast från närmast följande månadsskifte. 

Utträde ur Akademikernas a-kassa

Är det så att du även har ett aktivt medlemskap i Akademikernas a-kassa via Lärarnas Riksförbund bör du också meddela oss om vad du önskar göra med det medlemskapet.

Avsluta försäkringar hos Lärarförsäkringar

Tänk också på att dina försäkringar (inklusive din inkomstförsäkring) automatiskt avslutas när du avslutar ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund.


Uppdaterad