Har du betalat två fakturor till oss den 29 november?

Orsaken är att fakturan du fick i oktober hade ett felaktigt förfallodatum, den 29:e november 2021. I och med det har betalningen inte utförts än.

Det beror på att fakturan du fick för oktober månad hade fel betaldatum, sista betaldag stod som 29 november i stället för 29 oktober. Information om detta gick ut via e-post till berörda personer med hur man själv manuellt kunde ändra detta. Har det inte gjorts någon manuell ändring innebär det att fakturan för oktober månad inte har blivit betald.

Den här månaden gick det därför ut en faktura som är för både oktober och november till de som inte betalat för oktober månad. Har du betalat både den nya fakturan och fakturan med felaktigt betaldatum innebär det att du nu har ett överskott. Överskottet kommer att täcka december månads avgifter. Överskottet går däremot inte till eventuella försäkringspremier så har du försäkringar aviseras dessa som vanligt i december.

Vi beklagar det extra besvär som det här kan orsaka dig.

Har du ytterligare frågor kring din faktura kontakta medlemsenheten på telefon 08-613 27 00.

Fakturor, penna och miniräknare

Uppdaterad