Inkomstförsäkring ingår i din medlemsavgift

Upp till 80 procent av lönen om du blir arbetslös

Inkomstförsäkringen gör att du kan behålla en ersättning på upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös. För att försäkringen ska gälla krävs dock att du är medlem i a-kassan.

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan

I din medlemsavgift ingår en inkomstförsäkring. Den innebär att du som uppfyller a-kassans krav Länk till annan webbplats. kan få upp till 80 procent av hela din lön upp till 60 000 kronor i 200 dagar. Om du bara har a-kassa får du normalt bara maximalt 80 procent av din inkomst upp till 33 000 kronor i 100 dagar. Hos Lärarförsäkringar finns mer information om villkoren för inkomst­försäkringen Länk till annan webbplats..

Inkomstförsäkring

”Från a-kassan kan du som mest få cirka 26 400 kr/mån – vare sig du tjänar 33 000 kr eller 60 000 kr/mån. Med inkomstförsäkringen får du upp till 80 procent av lönen.”

Lärarförsäkringar om inkomstförsäkringens fördelar

När ger försäkringen ersättning?

Försäkringen ger ersättning vid arbetslöshet. För att få ersättning från inkomst­försäk­ringen Länk till annan webbplats. ska du först ha varit med i en a-kassa Länk till annan webbplats. i 12 månader och vara berättigad till ersättning från a-kassan Länk till annan webbplats.. Du ska också närmast före arbetslösheten ha varit med i inkomst­försäkringen i minst 12 månader utan avbrott. Under denna period får du inte ha varit arbetslös.

Avstått från försäkringen?När den nya inkomstförsäkringen introdu­cerades 2009 fick du som var medlem möjlighet att avstå från försäkringen och behålla den tidigare medlemsavgiften. Du som valt att avstå från försäkringen kan inte ansluta dig till försäkringen i efterhand.

Vem kan jag fråga om vad?

Min Trygghet guidar dig rätt

MinTrygghet.se Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärar­försäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.