Lärarförsäkringar ger stöd kring sparande och pension

Prisvärda försäkringar och neutral rådgivning

Behöver du svar kring försäkringar, om pension och om pensionssparande? Som lärare eller studie- och yrkesvägledare har du tillgång till ett helt företag som stöd: Lärarförsäkringar.

Lärarförsäkringars samtalsstöd är just nu öppet för alla

Med anledning av skolattacken i Malmö (21 mars 2022) så är Lärarförsäkringars samtalsstöd tills vidare öppet för alla. Dit kan du ringa om du behöver prata med någon. Telefon­numret är 0200‑22 22 82. Normalt är samtalsstödet endast öppet för den som har Lärar­försäkringars sjuk­försäkring. Länk till annan webbplats. Läs mer om samtalsstödet här nedan.

Lärare och vägledare som är glada för att de anlitat Lärarförsäkringar.

Ekonomisk trygghet om något skulle hända

Vad är ekonomisk trygghet? Bra lön är en del, men det är också mycket viktigt att ha ett så bra försäkringsskydd att du klarar dig ekonomiskt om något händer dig, ditt hem eller din familj. Därför finns Lärarförsäkringar, Länk till annan webbplats. som förhandlar fram prisvärda försäkringar och tjänster, och ger dig råd och stöd. Ingen annan yrkeskår har tillgång till ett liknande företag.

Kristin Sandberg, rådgivare på Lärarförsäkringar

Kristin Sandberg, rådgivare på Länsförsäkringar.

Neutral rådgivning om sparande och pension

Som medlem kan du utnyttja Lärar­försäkringars rådgivning kring sparande och pension. Länk till annan webbplats. Du kan boka rådgivning och får hjälp av pensionsrådgivare som kan ditt yrke och förstår dina behov. Du får neutral rådgivning utan vinstintresse. Lärar­försäkringars kunniga rådgivare får ingen provision för att förmedla försäkringar eller tjänster.

Läs en intervju med Kristin Sandberg, rådgivare på Lärarförsäkringar.

Ett brett utbud av försäkringar

Vilka försäkringar behöver du? Lärar­försäkringar hjälper dig välja Länk till annan webbplats. och erbjuder bland annat livförsäkring, olycksfalls­försäkring, hemförsäkring, barnförsäkring och djurförsäkring. Det finns särskilda försäkringar för dig som är student eller för dig som hunnit fylla 68 år.

Du betalar dina försäkringar samtidigt som din fackavgift. Du kan enkelt och tryggt logga in på Mina sidor på Lärarförsäkringars webbplats Länk till annan webbplats. med hjälp av BankID för att se dina försäkringar.

Djurförsäkring

Ett paket försäkringar utan hälsoprövning

För att öka din trygghet ansluts du till ett paket med förmånliga försäkringar när du blir yrkesverksam medlem. Försäkringarna är kostnadsfria i tre månader för att du under tiden ska ha tid att se över ditt försäkringsinnehav.

I paketet ingår hem­försäkring, sjuk­för­säk­ring, olycks­falls­­för­säk­ring och liv­­för­säk­ring. Anslutningen görs utan hälso­prövning, vilket innebär att många som inte skulle kunna teckna vissa försäkringar nu kan göra det.

I samband med att du ansluts till för­säk­ring­en får du utförlig information direkt från Lärarförsäkringar. Om du inte vill ha, hela eller delar av, försäkrings­paketet så kontaktar du Lärarförsäkringar. Länk till annan webbplats. Du kan också välja att skjuta upp försäkringen om du vill.

Samtalsstöd

Samtalsstöd för dig som har sjukförsäkring

Du som har sjukförsäkringen kan också få professionell hjälp med både arbets­relaterade och privata problem. Det kan gälla allt från stress på jobbet till relationer och missbruk. De som svarar på stödnumret är socionomer, psykologer, jurister och ekonomer med särskild kompetens kring vägledning av människor som befinner sig i svåra situationer. Du kan ringa Samtalsstöd dygnet runt. Länk till annan webbplats. Du är anonym, och tjänsten är kostnadsfri.

Studerandeförsäkring

Studerandeförsäkring för dig upp till 29 år

Många studenter är dåligt försäkrade och tycker att försäkringar är krångligt. Därför har Lärarförsäkringar tagit fram en speciell försäkring för dig som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare. Länk till annan webbplats. Du behöver inte betala någon premie de tre första månaderna. Försäkringen kan tecknas av studerandemedlemmar till och med 29 års ålder.

Lärarförsäkringar förhandlar fram de bästa villkoren

Lärarförsäkringar grundades 1998 av Lärarnas Riksförbund och Lärar­förbundet och ägs till lika delar av de bägge förbunden. Det spelar alltså ingen roll vilket av förbunden du är medlem i. Lärarförsäkringars uppgift är att förmedla produkter och tjänster som ökar med­lemmarnas ekonomiska trygghet, och förhandlar direkt med försäkringsbolagen för att få fram så bra försäkringar som möjligt för dig som medlem. Lärar­försäkringar administrerar sedan försäkringarna.

”Vi hjälper dig med dina frågor. Vi hjälper dig att planera eller spara till pensionen, barnen eller något annat. Kontakta oss för att prata försäkringar, pension eller sparande.”

Lärarförsäkringar om sin medlemsservice

Lärarförsäkringars logotyp

Kontakta Lärarförsäkringar

Min Trygghet guidar dig rätt

MinTrygghet.se Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärarförsäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.

Mer inom ämnet