Råd, stöd och rättshjälp från Lärarnas Riksförbund

För dig som får problem i anställningen

Som medlem kan du få råd, stöd och rättshjälp från ombud på olika nivåer inom Lärarnas Riksförbund. Det gäller om du skulle få problem som ligger inom förbundets verksamhets­område.

Råd, stöd och rättshjälp

För att du ska kunna få hjälp så måste problemen ha uppstått under den tid som du har varit medlem hos oss.

I första hand: Kontakta ditt lokalombud

Ombudet på din arbetsplats är ofta den som kan hjälpa dig bäst eftersom hon eller han har kunskap om er verksamhet och kan se orsaker, samband och tänkbara lösningar. Upplever du problem i din anställning eller på arbetsplatsen bör du därför i första hand vända dig till ditt lokalombud eller vid arbetsmiljöfrågor till ditt skyddsombud. Ombuden hanterar ditt ärende utifrån det regelverk som finns (lagar, avtal och föreskrifter). Du hittar kontaktuppgifter till ditt lokalombud här eller på Min Sida.

I andra hand: Vänd dig till ditt föreningsombud

Som ett andra steg finns även möjligheten att vända dig till föreningsombudet i din LR-förening, som i sin tur kan konsultera förbundets regionala ombudsmän i enskilda ärenden. Du hittar kontaktuppgifter till ditt föreningsombud här eller på Min Sida.

I sista hand: Begär central rättshjälp

I enstaka fall kan möjligheterna att driva ett ärende bedömas vara uttömda på lokal nivå efter att insatser från ombuden gjorts. Som medlem har du därför möjlighet att som en sista instans erhålla rättshjälp från förbundets centrala kansli.

Om du är i behov av central rättshjälp eller hjälp i annan angelägenhet krävs beslut av förbunds­styrelsen. Rent praktiskt bör du skriftligen beskriva ditt problem, vilken hjälp du önskar och skicka det till förbundets kansli för vidare hantering lr@lr.se

Mer inom ämnet


Uppdaterad