Studerandeförsäkring

Försäkrad dygnet runt så länge du pluggar och är medlem

Många studenter är dåligt försäkrade och tycker att försäkringar är krångligt. Lärarförsäkringar har tagit fram en speciell försäkring för dig som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare. Tecknar du försäkringen nu behöver du inte betala någon premie de första tre månaderna.

Studerandeförsäkring via Lärarförsäkringar

Lärarförsäkringars studerandeförsäkring är en kombinerad olycksfalls- och livförsäkring som gäller dygnet runt.länk till annan webbplats I livförsäkringen ingår även ett inkomstkapital som ger dig ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom.

Försäkringen kan tecknas av studerandemedlemmar till och med 29 års ålder. Allt som krävs är att du är fullt studieför.

Försäkringen gäller så länge du är studerandemedlem, dock längst till och med månaden innan du fyller 30 år. Därefter överförs du till Lärarförsäkringars ordinarie försäkringar.

Mer inom ämnet


Uppdaterad