Danske Bank erbjuder billigt bolån

Konkurrenskraftiga villkor och vasst helhetspaket

Danske Bank har bolån till konkurrenskraftig ränta och en rad andra medlemserbjudanden på lån och banktjänster. Logga in för att ta del av erbjudandet. På den här sidan hittar du också Danske Banks tips för en bättre vardagsekonomi.

“Många månadsbetalningar görs slentrianmässigt. Se över alla dina avtal och abonnemang för tv, bredband, prenumerationer, streamingtjänster, el, hus- och livförsäkring. Här finns pengar att spara.”

Zlatko Savic & Helén Cordeus Biliotti, Danske Bank

Checklista för en bättre ekonomi

När du ser över dina kostnader och din ekonomi så finns många viktiga frågor att ställa sig. Vad skulle hända vid en ränteförändring? Har du någon buffert för oförutsedda händelser, som exempelvis en inkomstförändring? Danske Bank ger några tips.

Danske Bank-experternas sju tips för en bättre ekonomi

  1. Skapa en buffert. Gå igenom dina utgifter i vardagen. En frukostmacka på stående fot eller en dyr latte efter lunchen kan bli stora summor varje månad. Vill du ge sparandet en rivstart? Gå igenom förråd och källare och se vad du kan sälja på andrahandssajter. Den genomsnittlige svensken har oanvända prylar för 23 000 kronor, enligt Blocket.
  2. Se över avtalen. Många månadsbetalningar görs slentrianmässigt. Se över alla dina avtal och abonnemang för tv, bredband, prenumerationer, streamingtjänster, elektricitet, hus- och livförsäkring. Här kan du ha pengar att spara.
  3. Se över försäkringarna. Vad skulle hända om en inkomst skulle försvinna eller någon i familjen drabbas av sjukdom? Se över sjukförsäkringar, inkomstförsäkring Länk till annan webbplats. och bolåneskydd.
  4. Se över fonderna. De flesta svenskar byter aldrig fonder, men eftersom omvärlden är i ständig förändring kan det vara bra att då och då se över sitt innehav.
  5. Se över aktierna. Börsen påverkas av vad som händer i vår omvärld. Se över dina aktier och balansera risken.
  6. Räkna på ränteförändringar: Spara eller amortera? Bolånet är vanligen hushållets största utgiftspost och eventuella ränteförändringar kan ha stor betydelse för privatekonomin. Se över dina boendekostnader och räkna på vad en ränteförändring på en procent skulle betyda i utgifter. Placera mellanskillnaden i ett sparande, eller amortera på lånet.
  7. Räkna på ränteförändringar: Bundet eller rörligt? Enligt SCB:s prognos publicerad i april 2017 bestod knappt 30 procent av bolånestocken av bundna lån, medan drygt 70 procent hade rörlig ränta. Framtida räntehöjningar riskerar alltså att påverka en stor del av hushållen snabbare. Fundera över vad en framtida räntehöjning skulle betyda för just din hushållsekonomi.

Källa: Zlatko Savic och Helén Cordeus Biliotti, kontorschefer på Danske Bank


Uppdaterad