Rabatt på böcker

Rabatt på hela Adlibris sortiment och gratis böcker om skola

Som medlem har du rabatt på hela Adlibris sortiment. I förbundets webbutik finns även en rad skolrelaterade böcker som är gratis.

Rabatt hos Adlibris

Rabatt hos Adlibris

Som medlem har du rabatt på allt i Adlibris webbutik. Det är en av hundratals medlemsrabatter som du har via tjänsten Benify Deals.

Läs mer om Benify-rabatterna

Gratis böcker om skola, din pension med mera

I webbutiken finns gratis böcker om hur du planerar din pension, digitala verktyg i skolan med mera. Läs mer och beställ här. Länk till annan webbplats.

Förstelärare – en handbok

Handbok för förstelärare till specialpris

I LR:s webbutik kan du som medlem köpa Per Kornhalls Förstelärare – En handbok till det kraftigt rabatterade specialpriset 159 kronor. Beställ boken här. Länk till annan webbplats.

Böcker om ditt yrke och om skolfrågor

Böcker om ditt yrke och om skolfrågor

Lärarnas Riksförbunds egna böcker handlar bland annat om integration och om framgångs­rika exempel på IT i skolan.

Läs mer om LR:s egen bokutgivning

”Lärarnas Riksförbund ger ut böcker och antologier för att väcka opinion och för att bidra till skolans och läraryrkets utveckling.”

Läs mer på LR.se/böcker


Uppdaterad