Komma igång med lokal­avdelningen

Välj lokalombud och skyddsombud på arbetsplatsen

Det är viktigt att Lärarnas Riksförbund har ombud som kan företräda medlemmarna arbets­rättsligt på alla arbetsplatser.

Saknar du en facklig representant på din arbetsplats? 

Lokalavdelningar behöver aldrig bildas formellt. De finns per automatik när Lärarnas Riksförbund har minst en medlem på en arbetsplats. Medlemmarna kan gå direkt till valet av ombud. Ta kontakt med föreningsombudet, som hjälper er att komma igång och välja ett lokalombud, och skyddsombud, på arbetsplatsen. Ditt föreningsombud hittar du på Min Sida eller i Sök ombud.

Om du har frågor så kan du också mejla direkt till bliombud@lr.se.


”Hör av dig till ditt föreningsombud om du vill komma igång med er lokalavdelning, eller om du är intresserad av att bli kontaktombud som förmedlar information till medlemmarna.”Kontaktombud — tills dess att lokalavdelningen bildats

Jobbar du på en skola som saknar valda lokalombud, exempelvis för att ni har för få medlemmar? Då kan föreningsombudet istället anmäla ett kontaktombud för din arbetsplats. Kontaktombudet kan då förmedla information till och från medlemmarna. Kontaktombudet är inte facklig förtroendeman, men kan vara ett första steg till att bilda en förening.

Kontakta ditt föreningsombud om du är intresserad av uppdraget som ombud, eller har frågor kring rollen som kontaktombud.